Lista zadań

Co oznacza poziom? Jakich tagów możesz użyć do wyszukiwania? Info na dole strony.
Wyszukiwanie zaawansowane: https://oki.org.pl/wyszukiwarka-zadania-materialy.php

Nazwa zadania Poziom trudności Omówienie Źródło Etap
Breed Counting 2 tak USACO Silver
WIELKI ZDERZACZ KULEK 1 tak OKI
Porządek 2 tak OIJ 2
Pyramid of Glasses 2 tak Codeforces Div. 2 B
Śmieci 1 tak OKI
Watermelon 1 tak Codeforces Div. 2 A
Suma 1 tak OKI
Swapity Swapity Swap 3 tak USACO Silver
Domino piling 1 tak Codeforces Div. 2 A
Bankiet 2 tak OIJ 2
Awantura o czapki 2 tak MPwPZ
Buźka 1 tak OKI
Kulki 2 tak OIJ 3
Magic 4 tak EJOI
Dwukrotność sumy cyfr 2 tak OIJ 1
Płoty 2 tak OIJ 2
Zespoły 1 tak OIJ 2
Ciężarówki 3 tak OIJ 3
Liczby silne 3 tak OIJ 3
Antytrójkątowe pudełko 4 tak OIJ 3
Liczby parzystocyfrowe 3 tak OIJ 1
Widoczność 3 tak ki
Lampy 3 tak OIJ 3
Pionki 2 tak OIJ 3
Skład 2 tak OKI
Koraliki 2 tak OKI
Skrzyżowanie 3 tak OIJ 3
Ciasta 3 tak OIJ 3
Koraliki 2 tak OKI
Konduktor 4 tak OI 2
Najeźdźcy z kosmosu v2 1 tak OKI
Najeźdźcy z kosmosu v1 1 tak OKI
Leśne zwierzęta 3 tak OIJ 3
Halny 4 tak Wrocławskie Sparingi Informatyczne
Tetris 2D 3 tak Szkopuł
Bramkarz 1 tak OKI
Brylanty z kosmosu 3 tak OKI
Zamiana temperatur 1 tak OKI
Cow Beauty Pageant 3 tak USACO Silver
Zając 3 tak OIJ 2
Mars Lander Episode 2 1 tak CodinGame Medium
Sygnał 2 tak OIJ 2
Salon Telefanatic 1 tak OKI
Dijkstra? 3 tak Codeforces Div. 2 C
Kulki 3 tak OKI
System rezerwacji 1 tak OKI
Bucket Brigade 1 tak USACO Bronze
Mapa gęstości 3 tak OI 1
Instrukcje Shuruppaka 1 tak OKI
Szybka gotowka 1 tak OKI
High Profit Only 2 tak OKI
Aggressive cows 3 tak USACO Gold
Najmniejsza liczba 1 tak OIJ 1
Zegarek 1 tak OIJ 1
OIJ 1 tak OIJ 1
Loteria 2 tak Interview Google
Counting Haybales 2 tak USACO Silver
Wieża 2 tak Ilocamp 2
Test na inteligencję 4 tak OI 1
Modified GCD 3 tak Codeforces Div. 2 C
Przyciski 2 tak OIJ 2
Bony 4 tak OI 2
GCD Table 3 tak Codeforces Div. 1 A
Taxi 3 tak OKI
Liczby pechowe 2 tak OIJ 1
Zabawa Bajtka 2 tak OKI
Spy-string 3 tak Codeforces Div. 3 F
Naklejki 2 tak OIJ 3
Detective Pikaptcha ep1 1 tak CodinGame
... albo psikus! 2 tak OIJ 1
Programy 2 tak OIJ 1
Closing the Farm 3 tak USACO Gold
Is it a tree? 3 tak SPOJ
Jumbo 3 tak ki
Moocast 3 tak USACO Silver
Decorate Apple Tree 3 tak Codeforces Div. 2 D
Pociągi 1 tak OKI
Kolonie 2 tak ki
Templariusze 1 tak OKI
Pin bankowy 1 tak OKI
Najmniejsza Wspólna Wielokrotność 4 tak OI 1
Wesoła małpka 2 tak Ilocamp 2
Pomniejszenie 4 tak OI 1
Wyspy Cali 1 tak OKI
Power of Thor 1 tak CodinGame Easy
Painting the Barn 2 tak USACO Silver
Way Too Long Words 1 tak Codeforces Div. 2 A
Wiadomość 1 tak OKI
Almost Prime 2 tak Codeforces Div. 2 A
Hurra! 1 tak OIJ 1
Morskie Opowieści 4 tak OI 2
Bitmapa 4 tak OI 2
Taśma 2 tak OIJ 3
Onboarding 1 tak CodinGame Easy
Pokémon Army (easy version) 2 tak Codeforces Div. 2 C
Domek z kart 4 tak OIJ 2
Gildie 4 tak OI 1
Cło 4 tak OI 1
Basen 2 tak OIJ 1
Czekoladki 1 tak Szkopuł
Kajaki 4 tak OI 3
Lizak 4 tak OI 1
Park 2 tak OIJ 1
Choinka 1 tak Szkopuł
Serce 1 tak OKI
Lokata 1 nie OKI
Take Your Places! 2 nie Codeforces Div. 2 B
A Variety of Operations 1 nie Codeforces Div. 2 A
Where is Bessie? 3 nie USACO Silver
Bovine Genomics (Silver) 1 nie USACO Silver
Bovine Genomics (Gold) 4 nie USACO Gold
Okablowanie 4 nie IOI
Paired Up 1 nie USACO Silver
The Bovine Shuffle (Bronze) 1 nie USACO Bronze
The Bovine Shuffle (Silver) 3 nie USACO Silver
Convention 3 nie USACO Silver
Grass Planting 3 nie USACO Silver
Find All Duplicates in an Array 2 nie LeetCode, Interview Microsoft
Monotonic Array 1 nie LeetCode, Interview Facebook
Overplanting 3 nie USACO Silver
Sleepy Cow Sorting (Bronze) 2 nie USACO Bronze
Sleepy Cow Sorting (Gold) 3 nie USACO Gold
Dance Mooves 4 nie USACO Silver
Acowdemia 4 nie USACO Silver
Do You Know Your ABCs? 2 nie USACO Silver
Cow Steeplechase II 2 nie USACO Silver
Maze Tac Toe 4 nie USACO Silver
36-tka 4 nie Ontak
Daisy Chains 1 nie USACO Bronze
Trybuna 3 nie Ontak
Painters Partition Problem 3 nie Interview Google
Allocate minimum number of pages 3 nie GeeksforGeeks
Mutating DNA 4 nie IOI
Palindromic Matrix 2 nie Codeforces Div. 3 C
Tanya and Candies 2 nie Codeforces Div. 3 B
Water Buying 1 nie Codeforces Div. 3 A
Cowntact Tracing 1 nie USACO Bronze
Pyramid of Glasses 2 nie Codeforces Div. 2 B
Theseus and labyrinth 4 nie Codeforces Div. 2 D
Nicholas and Permutation 1 nie Codeforces Div. 2 A
Vasya and String 3 nie Codeforces Div. 2 C
No Time to Paint 2 nie USACO Silver
Spaced Out 2 nie USACO Silver
House Robber 3 nie LeetCode
Cowntagion 3 nie USACO Silver
Do You Know Your ABCs? 1 nie USACO Bronze
Social Distancing I 1 nie USACO Bronze
Mad Scientist 1 nie USACO Bronze
Word Processor 1 nie USACO Bronze
Kontrola sklepów 3 nie OKI
Dynie 2 nie OKI
Autostrady Króla Bajtka 3 nie OKI
Żabka 2 nie OKI
Proste RLE 2 nie Wrocławskie Sparingi Informatyczne
Centrala telefoniczna 3 nie OIJ 3
Dwa Kubki 4 nie OKI
Dwa kubki 2 4 nie OKI
Waga 3 nie OIJ 3
Podciąg Jasia 3 nie ki
Zima 3 nie ki
Festyn w Bajtlandii 4 nie SPOJ
Tetris 2D 3 nie Szkopuł
Koleje 3 nie OI 1
Perfect Security 5 nie Codeforces Div. 1 C
Liczby Fibonacciego też dla starszych 3 nie ki
Podróż 4 nie OI 2
Easy Dijkstra Problem 3 nie SPOJ
Fox And Names 4 nie Codeforces Div. 2 C
Rozsyłanie koszulek 2 nie Interview Glassdoor
Pandemia wirusa 2 nie Interview Microsoft
Drzewo działań Bitka 3 nie Interview Microsoft
Akcje 1 nie Interview Facebook
Kółka olimpijskie 3 nie OKI
Aproksymacja 3 nie ki
Stuck in a Rut 3 nie USACO Silver
Cowntagion 2 nie USACO Silver
Kłopotliwy posiłek 2 nie OKI
Harde Zadanka 3 nie OKI
Team 1 nie Codeforces Div. 2 A
Nauka zdalna 2 nie OKI
Sklad 2 nie OKI
Social Distancing 3 nie USACO Silver
Social Distancing II 2 nie USACO Bronze
Maximum GCD 1 nie Codeforces Div. 2 A
Learn from Math 1 nie Codeforces Div. 2 A
Helpful Maths 1 nie Codeforces Div. 2 A
Beautiful Matrix 1 nie Codeforces Div. 2 A
Petya and Strings 1 nie Codeforces Div. 2 A
Bit++ 1 nie Codeforces Div. 2 A
Domino piling 1 nie Codeforces Div. 2 A
Next Round 1 nie Codeforces Div. 2 A
Way Too Long Words 1 nie Codeforces Div. 2 A
Górska wyprawa 1 nie OKI
Abraham 1 nie OKI


Poziom: 1 – nauka programowania, 2- I/II etap OIJ , 3 – III etap OIJ, 4 – I/II etap OI, 5 – III etap OI,  6 – Olimpiady Międzynarodowe
Algorytmika: Przypadki, Symulacja, Konstrukcja, Brut, Sortowanie, Pomysł, Na później, Na później 2D, Policz Najpierw Wszystko, Systemy pozycyjne, Sumy prefiksowe, Sumy prefiksowe 2D, Binary Search, Binary Search po wyniku, Gąsienica, Dwa wskaźniki, Kolejka monotoniczna, Cykle, GCD, LCM, Sito, Szybkie potęgowanie, Macierze, Zachłan, Dynamik, Reszta, Plecak, Hash, Backtracking, FAU, Drzewa, Grafy, DFS, Preorder, Postorder, Dijkstra, Drzewa trie, Drzewa przedział przedział, Drzewa punkt przedział , Geometria, Kombinatoryka, Interview
Programowanie: Wyjście, Wejście, Zmienne, Liczby rzeczywiste, Arytmetyka, Wektory, Warunek, Pętla, Znak, String, Funkcja, Tablica, Tablica2D, Tablica stringów, struct, Funkcja sortująca, Stos, vector, kolejka priorytetowa, set, map, Gra, Animacja, GoogleSheet, JavaScript, html, canvas

Objaśnienia:
FAU – Find And Union (Disjoint Set)
Na później – zaznaczamy co mamy zrobić, kumulujemy zadania, wykonujemy je na raz w jednym przejściu
Policz Najpierw Wszystko – liczymy w ramach preprocesingu wszystkie możliwe odpowiedzi. Na pytania odpowiadamy w czasie stałym.
Systemy pozycyjne – wykorzystanie innych systemów niż dziesiętny, zamiana
Przypadki – rozpatrzenie przypadków lub złożony problem
Symulacja – symulacja procesu z zadania
Konstrukcja – konstruujemy rozwiązanie zgodnie z wymaganiami zadania
Brut – rozpatrujemy wszystkie możliwości
Interview – zadanie z rozmowy kwalifikacyjnej do firm informatycznych
Znak – typ znakowy (char)
Liczby rzeczywiste – typ double, long double, float