Skład – omówienie zadania

Szczegółowe omówienie zadania Skład.
Zadanie obrazuje algorytm gąsienicy:

Link do powyższego omówienia zadania Skład:
https://youtu.be/_Od96pPXxJQ?t=1106
Zadanie Skład to szkoleniowe zadanie na algorytm gąsienicy.
Jak się uczyć na podstawie tego zadania?
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019

——-


#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MAX_LICZBA_WAGONOW = 2e6 + 7;
int cement_w_wagonach [MAX_LICZBA_WAGONOW];
int main() {
ios_base::sync_with_stdio(0);
cin.tie(0);
cout.tie(0);
int liczba_wagonow, oczekiwana_suma_cementu;
int akt_suma_cementu, akt_liczba_wagonow;
int min_liczba_wagonow;
int poczatek, koniec;
int i;
cin >> liczba_wagonow;
cin >> oczekiwana_suma_cementu;
for (i=1; i<=liczba_wagonow; ++i)
cin >> cement_w_wagonach[i];
if (cement_w_wagonach[1] == oczekiwana_suma_cementu) {
cout << 1 << "\n";
return 0;
}
poczatek = 1; 
koniec = 1;
akt_liczba_wagonow = 1;
min_liczba_wagonow = MAX_LICZBA_WAGONOW; 
akt_suma_cementu = cement_w_wagonach[1]; 
while (koniec <= liczba_wagonow) {
if (akt_suma_cementu == oczekiwana_suma_cementu) {
if (akt_liczba_wagonow < min_liczba_wagonow)
min_liczba_wagonow = akt_liczba_wagonow;
++koniec;
akt_suma_cementu = akt_suma_cementu + cement_w_wagonach[koniec]; 
++akt_liczba_wagonow;
}
if (akt_suma_cementu < oczekiwana_suma_cementu) {
++koniec;
akt_suma_cementu = akt_suma_cementu + cement_w_wagonach[koniec]; 
++akt_liczba_wagonow;
}
if (akt_suma_cementu > oczekiwana_suma_cementu) {
akt_suma_cementu = akt_suma_cementu - cement_w_wagonach[poczatek]; 
++poczatek;
--akt_liczba_wagonow;
	}
}
if (min_liczba_wagonow == MAX_LICZBA_WAGONOW)
cout << "N\n";
else
cout << min_liczba_wagonow << "\n";
return 0;
}
Kod C++ programu Skład, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100% 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz