Skład – omówienie zadania

Szczegółowe omówienie zadania Skład.
Zadanie obrazuje algorytm gąsienicy:

Link do powyższego omówienia zadania Skład:
https://youtu.be/_Od96pPXxJQ?t=1106
Zadanie Skład to szkoleniowe zadanie na algorytm gąsienicy.
Jak się uczyć na podstawie tego zadania?
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019

——-


#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAX_LICZBA_WAGONOW = 2e6 + 7;
int cement_w_wagonach [MAX_LICZBA_WAGONOW];

int main() {
 ios_base::sync_with_stdio(0);
 cin.tie(0);
 cout.tie(0);

 
 int liczba_wagonow, oczekiwana_suma_cementu;
 int akt_suma_cementu, akt_liczba_wagonow;
 int min_liczba_wagonow;
 int poczatek, koniec;
 int i;

 cin >> liczba_wagonow;
 cin >> oczekiwana_suma_cementu;

 for (i=1; i<=liczba_wagonow; ++i)
  cin >> cement_w_wagonach[i];

 if (cement_w_wagonach[1] == oczekiwana_suma_cementu) {
 	cout << 1 << "\n";
 	return 0;
 }

 poczatek = 1; 
 koniec = 1;
 akt_liczba_wagonow = 1;
 min_liczba_wagonow = MAX_LICZBA_WAGONOW; 
 akt_suma_cementu = cement_w_wagonach[1]; 
 while (koniec <= liczba_wagonow) {
  if (akt_suma_cementu == oczekiwana_suma_cementu) {
    if (akt_liczba_wagonow < min_liczba_wagonow)
     min_liczba_wagonow = akt_liczba_wagonow;
    ++koniec;
    akt_suma_cementu = akt_suma_cementu + cement_w_wagonach[koniec]; 
    ++akt_liczba_wagonow;
	}
  if (akt_suma_cementu < oczekiwana_suma_cementu) {
    ++koniec;
    akt_suma_cementu = akt_suma_cementu + cement_w_wagonach[koniec]; 
    ++akt_liczba_wagonow;
	}
  if (akt_suma_cementu > oczekiwana_suma_cementu) {
    akt_suma_cementu = akt_suma_cementu - cement_w_wagonach[poczatek]; 
    ++poczatek;
    --akt_liczba_wagonow;
	}
 }

 if (min_liczba_wagonow == MAX_LICZBA_WAGONOW)
  cout << "N\n";
 else
  cout << min_liczba_wagonow << "\n";

 return 0;
}
Kod C++ programu Skład, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100% 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz