Game Outcome – Omówienie zadania – Codeforces – Tablice dwuwymiarowe

Szczegółowe omówienie zadania Game Outcome:

Link do powyższego omówienia zadania Game Outcome: https://youtu.be/gTEmPXiN53U?t=1866
Skrót omówienia rozwiązania: https://youtu.be/gTEmPXiN53U?t=5687

Link do treści zadania Game Outcome oraz możliwości umieszczania rozwiązań: https://codeforces.com/problemset/problem/157/A

Zadanie Game Outcome pokazuje użycie tablic dwuwymiarowych: https://youtu.be/gTEmPXiN53U?t=3137

Zadanie z Codeforces! https://youtu.be/gTEmPXiN53U?t=13
Pozwala stworzyć fantastyczne CV! https://youtu.be/gTEmPXiN53U?t=5557


Jak się uczyć na podstawie tego zadania?
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz:
https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625

Lista zadań z rozwiązaniami: https://oki.org.pl/lista-zadan-materialy.php
Samouczek – przygotowanie do Olimpiad: https://oki.org.pl/tutorial/
Zajęcia – nauka programowania: https://oki.org.pl/harmonogram-zajec/

Spróbuj Olimpiady!
https://youtu.be/fk2wGqeiVBY?t=219


Kod C++ programu Game Outcome, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int n; //rozmiar szachownicy
int x, y; //x przechodzi po indeksach po osi X
int solution; //wynik
int act_sum; //suma kolumny lub wiersza 
cin >> n; //wczytujemy rozmiar szachownicy;
int numbers_on_chessboard [n][n]; //tablica 2-wymiarowa trzymająca liczby na szachownicy
int sum_of_y[n]; //suma wszystkich liczb w wierszu (wszystkich x dla danego y)
int sum_of_x[n];
//wczytujemy liczby do szachownicy
for (y=0; y<n; ++y) { //dla kazdego y
for (x=0; x<n; ++x) { //idziemy po wszystkich x
cin >> numbers_on_chessboard[x][y]; //wczytujemy liczbe na polu szachownicy x,y
}
} 
//liczymy sume kazdego wiersza - wszystkich x dla danego y
for (y=0; y<n; ++y) {
act_sum = 0; //suma liczb w wierszu inicjalnie wynosi zero
for (x=0; x<n; ++x) {
act_sum += numbers_on_chessboard[x][y]; //dodajemy kolejna wartosc z wiersza
}
sum_of_y[y] = act_sum; //zapamietujemy sume wiersza dla ndaego y
}
//liczymy sume kazdej kolumny - wszystkich y dla danego x
for (x=0; x<n; ++x) {
act_sum = 0;
for (y=0; y<n; ++y) {
act_sum += numbers_on_chessboard[x][y];
}
sum_of_x[x] = act_sum;
}
//idziemy po wszystkich polach - sprawdzamy czy suma wiersza jest wieksza sumy kolumny
//jesli tak to zwiekszamy wynik - Sherlock ma o jedno zwyciestwo wiecej
solution = 0; //na poczatku Sherlock nie wygral ani razu
for (y=0; y<n; ++y) {
for (x=0; x<n; ++x) {
if ( sum_of_x[x] > sum_of_y[y])
++solution; //jesli suma wiersza wieksza od sumy kolumny to Sherlock ma o jedno zwyciestwo wiecej
}
}
cout << solution << "\n";
return 0;
}
Kod C++ programu Game Outcome, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

 

 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz