Game Outcome – Omówienie zadania – Codeforces – Tablice dwuwymiarowe

Szczegółowe omówienie zadania Game Outcome:

Link do powyższego omówienia zadania Game Outcome: https://youtu.be/gTEmPXiN53U?t=1866
Skrót omówienia rozwiązania: https://youtu.be/gTEmPXiN53U?t=5687

Link do treści zadania Game Outcome oraz możliwości umieszczania rozwiązań: https://codeforces.com/problemset/problem/157/A

Zadanie Game Outcome pokazuje użycie tablic dwuwymiarowych: https://youtu.be/gTEmPXiN53U?t=3137

Zadanie z Codeforces! https://youtu.be/gTEmPXiN53U?t=13
Pozwala stworzyć fantastyczne CV! https://youtu.be/gTEmPXiN53U?t=5557


Jak się uczyć na podstawie tego zadania?
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz:
https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625

Lista zadań z rozwiązaniami: https://oki.org.pl/lista-zadan-materialy.php
Samouczek – przygotowanie do Olimpiad: https://oki.org.pl/tutorial/
Zajęcia – nauka programowania: https://oki.org.pl/harmonogram-zajec/

Spróbuj Olimpiady!
https://youtu.be/fk2wGqeiVBY?t=219


Kod C++ programu Game Outcome, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 int n; //rozmiar szachownicy
 int x, y; //x przechodzi po indeksach po osi X
 int solution; //wynik
 int act_sum; //suma kolumny lub wiersza 

 cin >> n; //wczytujemy rozmiar szachownicy;
 int numbers_on_chessboard [n][n]; //tablica 2-wymiarowa trzymająca liczby na szachownicy
 int sum_of_y[n]; //suma wszystkich liczb w wierszu (wszystkich x dla danego y)
 int sum_of_x[n];

//wczytujemy liczby do szachownicy
 for (y=0; y<n; ++y) { //dla kazdego y
  for (x=0; x<n; ++x) { //idziemy po wszystkich x
    cin >> numbers_on_chessboard[x][y]; //wczytujemy liczbe na polu szachownicy x,y
  }
 } 

//liczymy sume kazdego wiersza - wszystkich x dla danego y
 for (y=0; y<n; ++y) {
  act_sum = 0; //suma liczb w wierszu inicjalnie wynosi zero
  for (x=0; x<n; ++x) {
    act_sum += numbers_on_chessboard[x][y]; //dodajemy kolejna wartosc z wiersza
  }
  sum_of_y[y] = act_sum; //zapamietujemy sume wiersza dla ndaego y
 }

//liczymy sume kazdej kolumny - wszystkich y dla danego x
 for (x=0; x<n; ++x) {
  act_sum = 0;
  for (y=0; y<n; ++y) {
    act_sum += numbers_on_chessboard[x][y];
  }
  sum_of_x[x] = act_sum;
 }

//idziemy po wszystkich polach - sprawdzamy czy suma wiersza jest wieksza sumy kolumny
//jesli tak to zwiekszamy wynik - Sherlock ma o jedno zwyciestwo wiecej
 solution = 0; //na poczatku Sherlock nie wygral ani razu
 for (y=0; y<n; ++y) {
  for (x=0; x<n; ++x) {
    if ( sum_of_x[x] > sum_of_y[y])
     ++solution; //jesli suma wiersza wieksza od sumy kolumny to Sherlock ma o jedno zwyciestwo wiecej
  }
 }
 
 cout << solution << "\n";

 return 0;
}
Kod C++ programu Game Outcome, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

 

 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz