Caps Lock – Omówienie zadania – Hashe

Szczegółowe omówienie zadania Caps Lock:

Link do powyższego omówienia zadania Caps Lock: https://youtu.be/WZojS2DHEK0?t=1623
Link do treści zadania Caps Lock: https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/xss1BbTCqSIb-udUi6NnHb4P/site

Zadanie Caps Lock wykorzystuje pokazuje czym są hashe: https://youtu.be/WZojS2DHEK0?t=1623
Gdzie wykorzystuje się hashe? https://youtu.be/WZojS2DHEK0?t=164

Jak się uczyć na podstawie tego zadania? https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz: https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625

Lista zadań z rozwiązaniami: https://oki.org.pl/lista-zadan-materialy.php
Samouczek – przygotowanie do Olimpiad: https://oki.org.pl/tutorial/

Zajęcia Olimpiada Informatyczna POZIOM II: https://oki.org.pl/olimpiada-informatyczna-poziom-ii/
Wszystkie zajęcia: https://oki.org.pl/harmonogram-zajec/
Informacje o zajęciach: https://oki.org.pl/newsletter.php


Kod C++ programu "Caps Lock", który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXN = 1e6 + 7;
const int P = 199;
const int MOD = 1e9 + 7;
int pow_P[MAXN];
int H[MAXN];
int get_hash(int l, int r, int n) {
++l;
++r;
int res = (H[r] - H[l - 1] + MOD) % MOD;
return ((ll)res * pow_P[n - l + 1]) % MOD;
}
int main() {
ios_base::sync_with_stdio(0);
cin.tie(0);
string text;
cin >> text;
string pattern;
cin >> pattern;
int n = text.size();
int m = pattern.size();
// obliczanie poteg liczby *P* modulo *MOD*
pow_P[0] = 1;
for (int i = 1; i <= n; ++i)
pow_P[i] = ((ll)pow_P[i - 1] * P) % MOD;
// obliczanie hashu slowa *pattern*
int patternH = 0;
for (int i = 0; i < m; ++i)
patternH = ((ll)patternH + (ll)pow_P[i] * pattern[i]) % MOD;
patternH = ((ll)patternH * pow_P[n]) % MOD;
// obliczanie hashy dla kazdego prefiksu słowa *text*
H[0] = 0;
for (int i = 0; i < n; ++i)
H[i + 1] = ((ll)H[i] + (ll)pow_P[i] * text[i]) % MOD;
string ans = text;
for (int i = m - 1; i < n; ++i) {
// sprawdzam, czy slowo *text[i-m+1...i]* jest rowne *pattern*
if (get_hash(i - m + 1, i, n) == patternH) {
// jezeli tak, to zamieniam na wielkie litery
for (int j = 0; j < m; ++j) {
if (ans[i - j] <= 'Z') break;
ans[i - j] -= 32;  // 'a' - 'A'
}
}
}
cout << ans << '\n';
return 0;
}
Kod C++ programu "Caps Lock", który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz