Czekolada – Omówienie zadania – II etap Olimpiady Informatycznej Juniorów

Szczegółowe omówienie zadania Czekolada:

Link do powyższego omówienia zadania Czekolada: https://youtu.be/txp9XvrBgqQ?t=1779
Skrót rozwiązania: https://youtu.be/txp9XvrBgqQ?t=4306
Omówienie kodu zadania Czekolada: https://youtu.be/txp9XvrBgqQ?t=4505

Link do treści zadania Czekolada: https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/fRRpEz8PbuHalZh4lgF29mXy/site

Omówienie zadania Czekolada na stronie OIJ: https://youtu.be/PQORzSnnaUs

Zadanie Czekolada wymaga:

Pozostałe elementy ujęte w trakcie zajęć:
Ile operacji można wykonać na Olimpiadzie? https://youtu.be/txp9XvrBgqQ?t=2828
Robimy na Olimpiadzie to co umiemy! Każdy punkt jest ważny! https://youtu.be/txp9XvrBgqQ?t=2869
Strzelba i Olimpiada: https://youtu.be/txp9XvrBgqQ?t=2946

Rozmowa z Jędrzejem – laureatem Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Informatycznej Juniorów, Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej:
https://youtu.be/txp9XvrBgqQ?t=966

  • Dlaczego startował?
  • Czy wszystko było dla niego zawsze łatwe?
  • Porażki?
  • Czym zajmuje się teraz?
  • Czy czuł presję przed konkursami?
  • Jak zarządzać sukcesem?
  • Gdzie studiuje?
  • Matematyka?

Zadanie Czekolada pochodzi z II etapu Olimpiady Informatycznej Juniorów.
Lista wszystkich zadań OIJ: https://szkopul.edu.pl/task_archive/oig/


Jak się uczyć na podstawie tego zadania? https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz: https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625

Lista zadań z rozwiązaniami: https://oki.org.pl/lista-zadan-materialy.php
Samouczek – przygotowanie do Olimpiad: https://oki.org.pl/tutorial/
Zajęcia: : https://oki.org.pl/harmonogram-zajec/

Warto startować w Olimpiadzie Informatycznej!
https://youtu.be/K7fZfJ8nN6A?t=109


Kod C++ programu Czekolada, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
vector<ll>DzielnikiD;
vector<ll>DzielnikiC;

int CzyMiesci(ll m1, ll m2, ll d1, ll d2){
	if( (m1<=d1 && m2<=d2) || (m2<=d1 && m1<=d2) ) return 1; 
	return 0;
}

int main (){
	ll A, B, C, D, c, d;
	cin>>A>>B>>C>>D;
	
	for(int i=1; i<=sqrt(C)+2; i++){
		if( C%i!=0 ) continue;
		DzielnikiC.push_back(i);
		DzielnikiC.push_back(C/i);
	}
	for(int i=1; i<=sqrt(D)+2; i++){
		if( D%i!=0 ) continue;
		DzielnikiD.push_back(i);
		DzielnikiD.push_back(D/i);
	}
	for(int i=0; i<(int)DzielnikiC.size(); i++){
		c = DzielnikiC[i];
		for(int j=0; j<(int)DzielnikiD.size(); j++){
			d = DzielnikiD[j];
			if( CzyMiesci(c*d, C*D/(c*d), A, B) ){
				cout <<"TAK\n";
				return 0;
			}
		}	
	}
	cout<<"NIE\n";
	return 0;
}
Kod C++ programu Czekolada, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz