Wyspy Cali – omówienie zadania – funkcje w programowaniu

Szczegółowe omówienie zadania Wyspy Cali:

Link do powyższego omówienia zadania Wyspy Cali:
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=1382

Podsumowanie omówienia zadania:
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=5211

Legenda związana z zadaniem:
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=1420

——-
Link do treści zadania Wyspy Cali:
https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/wyspy-cali/site

Zadanie Wyspy Cali pokazuje użycie funkcji, własnych poleceń, odpowiedniego użycia argumentów.

Funkcje, własne polecenia:
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=2186
Funkcja to nasze własne polecenie!
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=2270
Udało się nam zrobić własne polecenie, które liczy nam coś:
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=2806
Piękno programowania! Zrób raz i nie męcz się!!!
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=2834
Jak mamy własne polecenie – programowanie jest proste!
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=3100
Funkcja która zwraca 2 ostatnie cyfry – liczy więcej niż jedną rzecz!
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=3503
Argumenty które się zmienia i nie zmienią:
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=4080
Funkcja która zwraca wartość (np: int) vs funkcja która nic nie zwraca):
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=4306
Po co jest void?
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=4948
Czym się różni przekazanie zmiennej z ampersent & i bez:
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=5699
Podsumowanie funkcji
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=6537
Funkcje w pytaniach i odpowiedziach
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=7151

——–
Jak się uczyć na podstawie tego zadania?
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz:
https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625

——-
Kod C++ programu Wyspy Cali, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
//35678 <- liczba ktora przekazujemy do funkcji
//78+8 -> 86
int ObliczSume_DwochOstatnich_Ostatniej (int liczba) {
int dwie_ostatnie, ostatnia;
int suma;	
ostatnia = liczba % 10;
dwie_ostatnie = liczba % 100;
suma = ostatnia + dwie_ostatnie;
return suma; //!Hurra!!!
}
void DwieOstatnieCyfry (int &c1, int &c2, int liczba) {
c1 = liczba % 10;  //ostatnia cyfra 258
liczba = liczba / 10; //odrzucamy ostatnia cydre 258 -> 25
c2 = liczba % 10; //reszta z dzielenia 25 przez 10 -> 5 (czyli przedostatnia 258) 
}	
int main() {
ios_base::sync_with_stdio(0);
cin.tie(0);
cout.tie(0);
char rozkaz;
int ile_wysp, armia_wyspy;
int suma_dwochostatnich_ostatniej, cyfra1, cyfra2;
int i;
cin >> ile_wysp; //ile_wysp = 5
for (i=1; i<=ile_wysp; ++i) { 
cin >> rozkaz;         //dla wsypy 1 rozkaz = 'd'
cin >> armia_wyspy;    //dla wsypy 2 armia_wyspy = 89528
if ( rozkaz == 'd' ) {
suma_dwochostatnich_ostatniej = ObliczSume_DwochOstatnich_Ostatniej(armia_wyspy); 
cout << suma_dwochostatnich_ostatniej << " ";
continue;
}	
if ( rozkaz == 'p' ) {
suma_dwochostatnich_ostatniej = ObliczSume_DwochOstatnich_Ostatniej(armia_wyspy); 
cout << suma_dwochostatnich_ostatniej+3 << " ";
continue;
}	
if ( rozkaz == 'm' ) {
suma_dwochostatnich_ostatniej = ObliczSume_DwochOstatnich_Ostatniej(armia_wyspy); 
cout << suma_dwochostatnich_ostatniej-1 << " ";
continue;
} 
if ( rozkaz == 's' ) {
DwieOstatnieCyfry (cyfra1, cyfra2, armia_wyspy);
cout << cyfra1 + cyfra2 << " ";
continue;
}
//jak tu jestesmy to jest to rozkaz 'z'
//wszystkie inne rozkazy byy i skonczyly sie continue
DwieOstatnieCyfry (cyfra1, cyfra2, armia_wyspy);
cout << cyfra1 * cyfra2 << " ";
}   
return 0;
}
Kod C++ programu Wyspy Cali, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz