Wyspy Cali – omówienie zadania – funkcje w programowaniu

Szczegółowe omówienie zadania Wyspy Cali:

Link do powyższego omówienia zadania Wyspy Cali:
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=1382

Podsumowanie omówienia zadania:
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=5211

Legenda związana z zadaniem:
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=1420

——-
Link do treści zadania Wyspy Cali:
https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/wyspy-cali/site

Zadanie Wyspy Cali pokazuje użycie funkcji, własnych poleceń, odpowiedniego użycia argumentów.

Funkcje, własne polecenia:
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=2186
Funkcja to nasze własne polecenie!
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=2270
Udało się nam zrobić własne polecenie, które liczy nam coś:
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=2806
Piękno programowania! Zrób raz i nie męcz się!!!
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=2834
Jak mamy własne polecenie – programowanie jest proste!
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=3100
Funkcja która zwraca 2 ostatnie cyfry – liczy więcej niż jedną rzecz!
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=3503
Argumenty które się zmienia i nie zmienią:
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=4080
Funkcja która zwraca wartość (np: int) vs funkcja która nic nie zwraca):
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=4306
Po co jest void?
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=4948
Czym się różni przekazanie zmiennej z ampersent & i bez:
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=5699
Podsumowanie funkcji
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=6537
Funkcje w pytaniach i odpowiedziach
https://youtu.be/Zv_LwAwJ9XQ?t=7151

——–
Jak się uczyć na podstawie tego zadania?
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz:
https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625

——-
Kod C++ programu Wyspy Cali, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

//35678 <- liczba ktora przekazujemy do funkcji
//78+8 -> 86
int ObliczSume_DwochOstatnich_Ostatniej (int liczba) {
 int dwie_ostatnie, ostatnia;
 int suma;	
 
 ostatnia = liczba % 10;
 dwie_ostatnie = liczba % 100;
 suma = ostatnia + dwie_ostatnie;

 return suma; //!Hurra!!!
}


void DwieOstatnieCyfry (int &c1, int &c2, int liczba) {
 c1 = liczba % 10; //ostatnia cyfra 258
 liczba = liczba / 10; //odrzucamy ostatnia cydre 258 -> 25
 
 c2 = liczba % 10; //reszta z dzielenia 25 przez 10 -> 5 (czyli przedostatnia 258) 
 
}	

int main() {
 ios_base::sync_with_stdio(0);
 cin.tie(0);
 cout.tie(0);
 
 char rozkaz;
 int ile_wysp, armia_wyspy;
 int suma_dwochostatnich_ostatniej, cyfra1, cyfra2;
 int i;
 
 cin >> ile_wysp; //ile_wysp = 5

 for (i=1; i<=ile_wysp; ++i) { 
  cin >> rozkaz;     //dla wsypy 1 rozkaz = 'd'
  cin >> armia_wyspy;  //dla wsypy 2 armia_wyspy = 89528
  if ( rozkaz == 'd' ) {
    suma_dwochostatnich_ostatniej = ObliczSume_DwochOstatnich_Ostatniej(armia_wyspy); 
    cout << suma_dwochostatnich_ostatniej << " ";
    continue;
  }	
  if ( rozkaz == 'p' ) {
    suma_dwochostatnich_ostatniej = ObliczSume_DwochOstatnich_Ostatniej(armia_wyspy); 
    cout << suma_dwochostatnich_ostatniej+3 << " ";
    continue;
  }	
  if ( rozkaz == 'm' ) {
    suma_dwochostatnich_ostatniej = ObliczSume_DwochOstatnich_Ostatniej(armia_wyspy); 
    cout << suma_dwochostatnich_ostatniej-1 << " ";
    continue;
  } 
  if ( rozkaz == 's' ) {
    DwieOstatnieCyfry (cyfra1, cyfra2, armia_wyspy);
    cout << cyfra1 + cyfra2 << " ";
    continue;
  }

//jak tu jestesmy to jest to rozkaz 'z'
//wszystkie inne rozkazy byy i skonczyly sie continue
  DwieOstatnieCyfry (cyfra1, cyfra2, armia_wyspy);
  cout << cyfra1 * cyfra2 << " ";
 }  

 return 0;
}
Kod C++ programu Wyspy Cali, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz