Analizator logów – rozwiązanie zadania

Szczegółowe omówienie zadania Analizator logów:

Link do powyższego omówienia zadania Analizator logów: https://youtu.be/oE1AWvTowJ4?t=1636
Początek omówienie treści zadania: https://youtu.be/oE1AWvTowJ4?t=2387
Początek pisania kodu: https://youtu.be/oE1AWvTowJ4?t=3064
Krótkie podsumowanie zadania Analizator logów: https://youtu.be/oE1AWvTowJ4?t=6511
Link do treści zadania Analizator logów i możliwości umieszczania rozwiązań: https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/alo/site


Zadanie Analizator logów pokazuje zastosowanie map w C++ czyli elastycznej tablicy: https://youtu.be/gnHaRSZ1tIo?t=717
W zadaniu struktura map jest indeksowana  adresami IP: https://youtu.be/oE1AWvTowJ4?t=3816
Wypisanie elementów map – adresów IP i ilości wystąpień: https://youtu.be/oE1AWvTowJ4?t=5768
Jak uporządkować strukturę map według własnego kryterium? https://youtu.be/oE1AWvTowJ4?t=6040
Jak uporządkować strukturę map według własnego kryterium – wytłumaczenie w trakcie quizu: https://youtu.be/oE1AWvTowJ4?t=8368


Elementy dodatkowe wykorzystane w zadaniu:
Jak działa funkcja clear() w vector? https://youtu.be/oE1AWvTowJ4?t=7444
Przekazywanie parametrów przez wartość i przez referencję: https://youtu.be/oE1AWvTowJ4?t=7759


Jak się uczyć na podstawie tego zadania? https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz: https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625

Lista zadań z rozwiązaniami: https://oki.org.pl/lista-zadan-materialy.php
Samouczek – przygotowanie do Olimpiad: https://oki.org.pl/tutorial/

Zajęcia: https://oki.org.pl/harmonogram-zajec/
Informacje o zajęciach: https://oki.org.pl/newsletter.php

Warto startować w Olimpiadzie Informatycznej!
https://youtu.be/K7fZfJ8nN6A?t=109


Kod C++ programu "Analizator logów", który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


#include <iostream>
#include <vector>
#include <map>
using namespace std;
//struktura ktora mowi w jakiej kolejnosci 
//maja byc posortowane klucze/indeksy elementy w map
struct Porownaj {
bool operator()(const vector<int> &lewy, const vector<int> &prawy) const {
if ( lewy[3] != prawy[3] ) //najpierw sortuj po oktet_3
return (lewy[3] < prawy[3]); //rosnaco
if ( lewy[0] != prawy[0] ) //dalej sortuj po oktet_0
return (lewy[0] < prawy[0]); //rosnaco
if ( lewy[1] != prawy[1] )
return (lewy[1] < prawy[1]);
return (lewy[2] < prawy[2]);
}
};
//Wczytyjemy adres IP (cztery liczby int) do vector adres_ip_vector
//znak & oznacza, ze zmiana adres_ip_vector bedzie widoczna w funkcji 
//wywolujacej - konkretnie dzialamy na tej samej pamieci zmiennej co
//glowna funkcja
void WczytajAdresIP (vector<int> &adres_ip_vector) {
int oktet, i;
adres_ip_vector.clear(); //usuwamy wszystko z vectora (poprzedni IP)
for (i=0; i<=3; ++i) {
cin >> oktet;
adres_ip_vector.push_back(oktet);
} 
}
//Wypisujemy adres - zawarto vector-a adres_ip_vector
//(const &) oznacza, ze dzialamy na tej samej pamieci zmiennej co
//glowna funkcja ale nie mozemy niczego zmieniac
//nie mamy potrzeby - tylko wypisujemy
void WypiszAdresIP (const vector<int> &adres_ip_vector) {
int i;
for (i=0; i<=3; ++i)
cout << adres_ip_vector[i] << ' ';
}
int main() {
ios_base::sync_with_stdio(0);
cin.tie(0);
cout.tie(0);
//map (tablica); klucze(indeksy) to vector czyli adres ip
//wartosci to int czyli ile razy adres ip wystapil
//uporzadkowanie kluczy(indeksow) definiuje struktura Porownaj
//np:  10 30 20 40   5  
map < vector<int>, int, Porownaj > ile_razy_adres_ip;
map < vector<int>, int >::iterator it;
vector<int> adres_ip_vector; //pojedynczy adres ip - cztery liczby
int liczba_polecen, i;
string adres_ip_string;
char polecenie;
cin >> liczba_polecen;
for (i=1; i<=liczba_polecen; ++i) {
cin >> polecenie;
switch (polecenie) {
case 'k':
WczytajAdresIP (adres_ip_vector); 
++ile_razy_adres_ip[adres_ip_vector];
break;
case 'z':
WczytajAdresIP (adres_ip_vector); 
WypiszAdresIP (adres_ip_vector);
if ( ile_razy_adres_ip.count(adres_ip_vector) == 0 )
cout << 0 << "\n";
else
cout << ile_razy_adres_ip[adres_ip_vector] << "\n";
break;
case 'w':
for (it=ile_razy_adres_ip.begin(); it!=ile_razy_adres_ip.end(); ++it) {
WypiszAdresIP (it->first);
cout << it->second << "\n";
}
default:
break;
}
}
return 0;
}
Kod C++ programu "Analizator logów", który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz