Analizator logów – rozwiązanie zadania

Szczegółowe omówienie zadania Analizator logów:

Link do powyższego omówienia zadania Analizator logów: https://youtu.be/oE1AWvTowJ4?t=1636
Początek omówienie treści zadania: https://youtu.be/oE1AWvTowJ4?t=2387
Początek pisania kodu: https://youtu.be/oE1AWvTowJ4?t=3064
Krótkie podsumowanie zadania Analizator logów: https://youtu.be/oE1AWvTowJ4?t=6511
Link do treści zadania Analizator logów i możliwości umieszczania rozwiązań: https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/alo/site


Zadanie Analizator logów pokazuje zastosowanie map w C++ czyli elastycznej tablicy: https://youtu.be/gnHaRSZ1tIo?t=717
W zadaniu struktura map jest indeksowana  adresami IP: https://youtu.be/oE1AWvTowJ4?t=3816
Wypisanie elementów map – adresów IP i ilości wystąpień: https://youtu.be/oE1AWvTowJ4?t=5768
Jak uporządkować strukturę map według własnego kryterium? https://youtu.be/oE1AWvTowJ4?t=6040
Jak uporządkować strukturę map według własnego kryterium – wytłumaczenie w trakcie quizu: https://youtu.be/oE1AWvTowJ4?t=8368


Elementy dodatkowe wykorzystane w zadaniu:
Jak działa funkcja clear() w vector? https://youtu.be/oE1AWvTowJ4?t=7444
Przekazywanie parametrów przez wartość i przez referencję: https://youtu.be/oE1AWvTowJ4?t=7759


Jak się uczyć na podstawie tego zadania? https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz: https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625

Lista zadań z rozwiązaniami: https://oki.org.pl/lista-zadan-materialy.php
Samouczek – przygotowanie do Olimpiad: https://oki.org.pl/tutorial/

Zajęcia: https://oki.org.pl/harmonogram-zajec/
Informacje o zajęciach: https://oki.org.pl/newsletter.php

Warto startować w Olimpiadzie Informatycznej!
https://youtu.be/K7fZfJ8nN6A?t=109


Kod C++ programu "Analizator logów", który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


Kod C++ programu "Analizator logów", który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz