Szyfr Cezara – Omówienie zadania – Napisy, teksty w programowaniu

Szczegółowe omówienie zadania Szyfr Cezara:

Link do powyższego omówienia zadania Szyfr Cezara: https://youtu.be/JCEifYJT1VY?t=3092
Skrót omówienia rozwiązania: https://youtu.be/JCEifYJT1VY?t=5939

Link do treści zadania Szyfr Cezara: raz możliwości umieszczania rozwiązań: https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/ofFU7YAu7htxhCsiylO-qNQ9/site

Zadanie Szyfr Cezara pokazuje użycie napisów/tekstów w programowaniu: https://youtu.be/JCEifYJT1VY?t=386


Kto wygrał Bitwę Warszawską: https://youtu.be/JCEifYJT1VY?t=14
Co oznacza hasło Każdego dnia mocniejsi? https://youtu.be/JCEifYJT1VY?t=7704


Jak się uczyć na podstawie tego zadania?
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz:
https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625

Lista zadań z rozwiązaniami: https://oki.org.pl/lista-zadan-materialy.php
Samouczek – przygotowanie do Olimpiad: https://oki.org.pl/tutorial/
Zajęcia – nauka programowania: https://oki.org.pl/harmonogram-zajec/

Spróbuj Olimpiady!
https://youtu.be/fk2wGqeiVBY?t=219


Kod C++ programu Szyfr Cezara, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int typ_dzialania, klucz, i, liczba_znakow;
string wiadomosc; 
char znak;
cin >> typ_dzialania; //1 szyfruj (dodawaj klucz)    2 deszyfruj (odejmuj klucz)
cin >> klucz;
cin >> wiadomosc;
liczba_znakow = 'Z' - 'A' + 1;
for (i=0; i<wiadomosc.length(); ++i) {
znak = wiadomosc[i];
if ( (znak >= 'A') && (znak <= 'Z') ) {
if (typ_dzialania==1) {	   
if ((int)znak+klucz <= (int)'Z')
znak = znak + klucz;
else 
znak = znak + klucz - liczba_znakow;
} else {
if ((int)znak-klucz >= (int)'A')
znak = znak - klucz;
else 
znak = znak - klucz + liczba_znakow;
} 	   	
}
if ( (znak>='a') && (znak<='z') ) {
if (typ_dzialania==1) {
if ((int)znak+klucz <= (int)'z')
znak = znak + klucz;
else 
znak = znak + klucz - liczba_znakow;
} else {
if ((int)znak-klucz >= (int)'a')
znak = znak - klucz;
else 
znak = znak - klucz + liczba_znakow;
}
}
wiadomosc[i] = znak;
}
cout << wiadomosc << "\n";
return 0;
}
Kod C++ programu Szyfr Cezara, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz