Zapraszamy media!

Zapraszamy do kontaktu dziennikarzy, którzy podobnie jak my, doceniają inne, praktyczne i przyszłościowe spojrzenie na edukację.

Jesteśmy organizacją działającą non-profit dla dobra dzieci i młodzieży. Każda nasza obecność w mediach – rozmowa z Państwem, artykuł, reportaż, Państwa pozytywna energia – da młodym ludziom, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom szansę na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu młodych ludzi bez względu na status, miejsce, warunki.

Kontakt z Państwa strony z nami będzie cenną cegiełką w budowie informatycznej Polski!

Poniżej zamieszczamy materiały do pobrania i wykorzystania w mediach.

Logotyp OKI [ png]

Prezentacja – kim jesteśmy [PDF]

Film – OKI trailer

Prowadzący OKI Daniel Olkowski – zdjęcia [zip]

Nasza działalność – zdjęcia [zip]