RODO

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z korzystaniem ze strony internetowej oki.org.pl („Strona Internetowa”) oraz htps://play.google.com/store/apps/details?id=com.oki_mobile_app&hl=pl („Aplikacji Mobilnej”)
2. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi część regulaminu („Regulamin”) korzystania ze Strony Internetowej oki.org.pl oraz Aplikacji Mobilnej.
3. Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

§ 2.
Dane osobowe
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Olimpijskie Koło Informatyczne z siedzibą w Warszawie przy ulicy Lucerny 6. NIP: 9522202658, REGON: 38511559000000 Podane dane w ramach Strony Internetowej jest dobrowolne.
2. Fundacja Edukacyjna Olimpijskie Koło Informatyczne przetwarzać dane osobowe:
a) Dobrowolne podanie swojego e-maila w celu subskrypcji newsletera Fundacji
b) w celu pojawienia się w rankingu konkursu Mistrz Programowania, podając swoje imię i nazwisko). Ranking jest upubliczniony na Stronie Internetowej w zakładce Mistrz Programowania (Dane są autoryzowane za pomocą platformy htps://szkopul.edu.pl/ )
c) w celach marketingowych poprzez analitykę podłączoną do Strony Internetowej oraz Aplikacji Mobilnej)
3. Strona Internetowa zbiera również dane techniczne do analityki internetowej:

a) Informacje dotyczące sposobu korzystania z Strony Internetowej

b) Adres IP
c) Informacje o przeglądarce internetowej
d) Rodzaj wykorzystywanego urządzenia
e) System operacyjny
f) Dane lokalizacyjne
g) Data oraz godzina korzystania ze Strony Internetowej
4. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do treści udostępnionych danych, żądania ich usunięcia oraz prawo ich poprawy (w tym aktualizowania).
5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych określonych powyżej narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych: oki@oki.org.pl Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do odpowiedzi w ciągu 14 dni roboczych.

§ 3.
Pliki cookie i technologie śledzenia
Nasza strona oki.org.pl może korzystać z plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu poprawy funkcjonalności strony, personalizacji treści, analizy ruchu oraz świadczenia usług reklamowych. Użytkownik ma prawo zablokować pliki cookies lub skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby otrzymać powiadomienia o ich używaniu. Jednakże, blokowanie plików cookie może wpłynąć na funkcjonalność strony i ograniczyć dostęp do niektórych treści.

 

§ 4.
Pozostałe zapisy
1. Na Stronie internetowej mogą znajdować się linki do innych witryn, które nie stanowią własności Uczniowskiego Koła Informatycznego ani nie są przez nie nadzorowane. Informujemy, że Uczniowskie Koło Informatyczne nie ponosi odpowiedzialności za inne strony internetowe ani za ich praktyki związane z ochroną prywatności.
2. Fundacja Olimpijskie Koło Informatyczne zastrzega sobie prawo do ujawnienia gromadzonych informacji, jeśli działanie to jest wymagane lub zgodne z prawem, np. w celu wywiązania się z wyroku sądowego, ochrony praw Fundacji lub użytkowników, a także w odpowiedzi na wezwanie organów rządowych.
3. Fundacja Edukacyjna Olimpijskie Koło Informatyczne zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie oki.org.pl/polityka-prywatności
4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od daty jej publikacji i zastępuje wszelkie wcześniejsze wersje Polityki Prywatności.
W celu uzyskania więcej informacji na temat niniejszej Polityki Prywatności lub w jakichkolwiek sprawie mającej związek z prawami użytkownika i danymi osobowymi, należy wysłać wiadomość e-mail na adres oki@oki.org.pl

Ostatnia aktualizacja: 14.07.2023r.