Pomiary – Omówienie zadania – Pętle, powtarzanie

Szczegółowe omówienie zadania Pomiary:

Link do powyższego omówienia zadania Pomiary: https://youtu.be/ZkewY7oUw0Y?t=1261
Skrót omówienia rozwiązania: https://youtu.be/ZkewY7oUw0Y?t=4124

Link do treści zadania Pomiary oraz możliwości umieszczania rozwiązań:
https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/QqrIVPb5cf4HtN0IpXw5HowF/site


Zadanie Pomiary pokazuje nam jak komputer powtarza te same operacje, wykonuje pętle:
https://youtu.be/ZkewY7oUw0Y?t=2280
Dlaczego jest to ważne?
https://youtu.be/ZkewY7oUw0Y?t=43

Pozostałe istotne elementy w omówienie zadania.
Jak debugować? https://youtu.be/ZkewY7oUw0Y?t=3593
Po co debugować? https://youtu.be/ZkewY7oUw0Y?t=4286
Warto prześledzić co robi nasz program dla małych danych: https://youtu.be/ZkewY7oUw0Y?t=3019


Jak się uczyć na podstawie tego zadania?
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz:
https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625

Lista zadań z rozwiązaniami: https://oki.org.pl/lista-zadan-materialy.php
Samouczek – przygotowanie do Olimpiad: https://oki.org.pl/tutorial/

Bezpłatne zajęcia OKI: https://oki.org.pl/harmonogram-zajec/
Informacje o zajęciach: https://oki.org.pl/newsletter.php

Warto startować w Olimpiadzie Informatycznej!
https://youtu.be/K7fZfJ8nN6A?t=109


Kod C++ programu Pomiary, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 int pomiar_poprzedni, pomiar_aktualny;
 int ile_odwiedzilo;
 
 ile_odwiedzilo = 0;
//cout << "a0: ile_odwiedzilo: " <<ile_odwiedzilo << "\n";

 cin >> pomiar_poprzedni; //0
 cin >> pomiar_aktualny; //0

 while ( pomiar_aktualny >= 0 ) {
  if ( pomiar_aktualny > pomiar_poprzedni ) {
    ++ile_odwiedzilo;	 //ile_odwiedzilo <- 2
  }
  pomiar_poprzedni = pomiar_aktualny;
  cin >> pomiar_aktualny;
//cout << "a1: pomiar_poprzedni: " << pomiar_poprzedni << ", pomiar_aktualny: " << pomiar_aktualny << "\n";
 }
 
 cout << ile_odwiedzilo << "\n";

 return 0;	
}
Kod C++ programu Pomiary, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz