Omówienia zadań

Piramida – Omówienie zadania – Kolejka monotoniczna

Szczegółowe omówienie zadania Piramida:  Link do powyższego omówienia zadania Piramida: https://youtu.be/JJzOAD4SBpc?t=1243 Omówienie kodu zadania Piramida: https://youtu.be/JJzOAD4SBpc?t=4324 Link do treści zadania Piramida i możliwości umieszczania rozwiązań: https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/Plha_6BH8_14ZptrZOdschts/site Zadanie Piramida to zadanie na pomysł / kolejkę monotoniczną: https://youtu.be/JJzOAD4SBpc?t=2155 W naszym zadaniu zaimplementowana jako stos, który...

Zobacz omówienie zadania