Rewolucja Ciapongowa 1 – Omówienie zadania

Szczegółowe omówienie zadania Rewolucja Ciapongowa 1:

Link do powyższego omówienia zadania Rewolucja Ciapongowa 1: https://youtu.be/K4QtM9ycYl8?t=1082
Link do treści zadania Rewolucja Ciapongowa 1: https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/rca1/site

Zadanie Rewolucja Ciapongowa 1 pokazuje czym są sumy prefiksowe: https://youtu.be/K4QtM9ycYl8?t=2489

Jak się uczyć na podstawie tego zadania? https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz: https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625

Lista zadań z rozwiązaniami: https://oki.org.pl/lista-zadan-materialy.php
Samouczek – przygotowanie do Olimpiad: https://oki.org.pl/tutorial/

Zajęcia Olimpiada Informatyczna OD PODSTAW: https://oki.org.pl/olimpiada-informatyczna-od-podstaw/
Wszystkie zajęcia: https://oki.org.pl/harmonogram-zajec/
Informacje o zajęciach: https://oki.org.pl/newsletter.php


Kod C++ programu "Rewolucja Ciapongowa 1", który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

constexpr int MAXN = 1e6 + 7;
int n, q;

long long sum[MAXN];

int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(0); cout.tie(0);

  cin >> n >> q;

  for (int i = 1; i < n; i++)
  {
    cin >> sum[i];
    sum[i] += sum[i - 1];
  }

  for (int i = 1; i <= q; i++)
  {
    int p, k;
    cin >> p >> k;

    if (k < p) 
      swap(k, p);

    cout << sum[k - 1] - sum[p - 1] << "\n";
  }

  return 0;
}
Kod C++ programu "Rewolucja Ciapongowa 1", który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz