Kolonie – Omówienie zadania – algorytm Find And Union

Szczegółowe omówienie zadania Kolonie:

Link do powyższego omówienia zadania Kolonie:
https://youtu.be/oyj8S3Drzko?t=4508

Alternatywne omówienie zadania Kolonie:
https://youtu.be/ypIYNuTnudo?t=1601

——-
Link do treści zadania Kolonie:
https://ki.staszic.waw.pl/task.php?name=kolonie

——
Zadanie Kolonie jest zadaniem ćwiczeniowym pokazującym fantastycznie algorytm Find And Union (Disjoint Set):
https://youtu.be/oyj8S3Drzko?t=5884
Alternatywne omówienie algorytmu Find And Union:
https://youtu.be/ypIYNuTnudo?t=817

——–
Jak się uczyć na podstawie tego zadania?
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz:
https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625
——-

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MAX_BAKTERII = 1000010;
int rep[MAX_BAKTERII];
int masa[MAX_BAKTERII];
int maxIQ[MAX_BAKTERII];
int minIQ[MAX_BAKTERII];
int Find (int a) {
if ( rep[a] == a )
return a;
rep[a] = Find ( rep[a] );
return (rep[a]);
}
void Union(int a, int b){
int x, y;
x = Find(a);
y = Find(b);
if(x == y)
return;
rep[x] = rep[y];
maxIQ[y] = max(maxIQ[y], maxIQ[x]);
minIQ[y] = min(minIQ[y], minIQ[x]);
masa[y] = masa[y] + masa[x];
}
int main(){
ios_base::sync_with_stdio(0);
cin.tie(0);
cout.tie(0);
int liczba_bakterii;
int bakteria1, bakteria2;
int rep_bak_1, rep_bak2;
char komenda[10];
cin >> liczba_bakterii;
for (int i = 1; i <= liczba_bakterii; i++)
rep[i] = i;
for (int i = 1; i <= liczba_bakterii; i++) {
cin  >> masa[i] >> minIQ[i];
maxIQ[i] = minIQ[i];
}
while( cin>>komenda ){ 
switch (komenda[0]) {
case 'J':
cin >> bakteria1 >> bakteria2;
Union(bakteria1, bakteria2);
break;
case 'M':
cin >> bakteria1;
rep_bak_1 = Find(bakteria1);
cout << masa[rep_bak_1] << "\n";
break;
case 'I':
cin >> bakteria1;
rep_bak_1 = Find(bakteria1);
if(komenda[4]=='A')
cout << maxIQ[rep_bak_1] << "\n";
else
cout << minIQ[rep_bak_1] << "\n";
break;
}
}
return 0;
}
Kod C++ programu Kolonie, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100% 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz