Kolonie – Omówienie zadania – algorytm Find And Union

Szczegółowe omówienie zadania Kolonie:

Link do powyższego omówienia zadania Kolonie:
https://youtu.be/oyj8S3Drzko?t=4508

Alternatywne omówienie zadania Kolonie:
https://youtu.be/ypIYNuTnudo?t=1601

——-
Link do treści zadania Kolonie:
https://ki.staszic.waw.pl/task.php?name=kolonie

——
Zadanie Kolonie jest zadaniem ćwiczeniowym pokazującym fantastycznie algorytm Find And Union (Disjoint Set):
https://youtu.be/oyj8S3Drzko?t=5884
Alternatywne omówienie algorytmu Find And Union:
https://youtu.be/ypIYNuTnudo?t=817

——–
Jak się uczyć na podstawie tego zadania?
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz:
https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625
——-

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAX_BAKTERII = 1000010;

int rep[MAX_BAKTERII];
int masa[MAX_BAKTERII];
int maxIQ[MAX_BAKTERII];
int minIQ[MAX_BAKTERII];

int Find (int a) {
 if ( rep[a] == a )
  return a;
 rep[a] = Find ( rep[a] );
 return (rep[a]);
}

void Union(int a, int b){
 int x, y;
 
 x = Find(a);
 y = Find(b);
 if(x == y)
  return;
 rep[x] = rep[y];
 maxIQ[y] = max(maxIQ[y], maxIQ[x]);
 minIQ[y] = min(minIQ[y], minIQ[x]);
 masa[y] = masa[y] + masa[x];
}

int main(){
 ios_base::sync_with_stdio(0);
 cin.tie(0);
 cout.tie(0);

 int liczba_bakterii;
 int bakteria1, bakteria2;
 int rep_bak_1, rep_bak2;
 char komenda[10];

 cin >> liczba_bakterii;

 for (int i = 1; i <= liczba_bakterii; i++)
  rep[i] = i;

 for (int i = 1; i <= liczba_bakterii; i++) {
  cin >> masa[i] >> minIQ[i];
  maxIQ[i] = minIQ[i];
 }

 while( cin>>komenda ){ 
  switch (komenda[0]) {
    case 'J':
     cin >> bakteria1 >> bakteria2;
     Union(bakteria1, bakteria2);
     break;
    case 'M':
     cin >> bakteria1;
     rep_bak_1 = Find(bakteria1);
     cout << masa[rep_bak_1] << "\n";
     break;
    case 'I':
     cin >> bakteria1;
     rep_bak_1 = Find(bakteria1);
     if(komenda[4]=='A')
       cout << maxIQ[rep_bak_1] << "\n";
     else
       cout << minIQ[rep_bak_1] << "\n";
     break;
  }
 }

 return 0;
}
Kod C++ programu Kolonie, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100% 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz