Konduktor – II etap Olimpiady Informatycznej – Omówienie zadania

Szczegółowe omówienie zadania Konduktor:

Link do powyższego omówienia zadania Konduktor:
https://youtu.be/d5-CJYYwLuk?t=1803

Link do treści zadania Konduktor oraz możliwości umieszczania rozwiązań:
https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/PSqCh5o1-Gyl1WaQSGXjxkZN/site


Powyższe rozwiązanie zadania Konduktor wykorzystuje 2 techniki:
* Programowanie dynamiczne
* Sumy prefiksowe dwuwymiarowe


Zadanie pochodzi z II etapu 16 Olimpiady Informatycznej:
https://szkopul.edu.pl/task_archive/oi/

Zadanie Omawia Tomek Kwiatkowski – finalista Olimpiady Informatycznej:
https://youtu.be/2ZL03PfmQiI?t=2175


Jak się uczyć na podstawie tego zadania?
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz:
https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625


Kod C++ programu Konduktor, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MAXN = 600 + 7;
const int MAXK = 50 + 7;
const int INF = 2e9 + 7;
int stacje[MAXN][MAXN];
int pref[MAXN][MAXN];
int dp[MAXN][MAXK];
int poprz[MAXN][MAXK];
int n, k;
// suma na prostokacie o lewym gornym rogu w (i1, j1)
// i prawym dolnym w rogu (i2, j2)
int sumaNaProstokacie(int i1, int j1, int i2, int j2)
{
int wyn = + pref[i2][j2]
- pref[i1 - 1][j2]
- pref[i2][j1 - 1]
+ pref[i1 - 1][j1 - 1];
return wyn;
}
// ile pasazerow wsiadlo pomiedzy stacjami a oraz b wlacznie,
// a wysiadlo po stacji b
int pasazerowie(int a, int b)
{
int wyn = sumaNaProstokacie(a, b + 1, b, n);
return wyn;
}
int main()
{
ios_base::sync_with_stdio(0), cin.tie(0);
cin >> n >> k;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
for (int j = i + 1; j <= n; j++) {
int x;
cin >> x;
stacje[i][j] = x;
}
}
// preprocessing - sumy prefiksowe 2D
for (int i = 1; i <= n; i++) {
for (int j = 1; j <= n; j++) {
pref[i][j] = + pref[i - 1][j]
+ pref[i][j - 1]
- pref[i - 1][j - 1]
+ stacje[i][j];
}
}
for (int ileKontroli = 1; ileKontroli <= k; ileKontroli++)
dp[0][ileKontroli] = -INF;
dp[0][0] = 0;
// liczenie DP
for (int i = 1; i < n; i++) {
for (int ileKontroli = 1; ileKontroli <= k; ileKontroli++) {
for (int j = i - 1; j >= 0; j--) {
				int wyn = dp[j][ileKontroli - 1] + pasazerowie(j + 1, i);
if (wyn > dp[i][ileKontroli]) {
dp[i][ileKontroli] = wyn;
poprz[i][ileKontroli] = j;
}
}
}
}
// szukanie najlepszego wyniku
int maxi = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
if (dp[i][k] > dp[maxi][k])
maxi = i;
}
// odzyskiwanie wyniku
vector<int> kontrole;
int ind = maxi;
for (int ileKontroli = k; ileKontroli > 0; ileKontroli--) {
		kontrole.push_back(ind);
ind = poprz[ind][ileKontroli];
}
for (int i = kontrole.size() - 1; i >= 0; i--)
		cout << kontrole[i] << ' ';
cout << '\n';
return 0;
}
Kod C++ programu Konduktor, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

 

 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz