Watermelon – Omównie zadania z platformy Codeforces

Szczegółowe omówienie zadania Watermelon:

Bezpośredni link do zadania Watermelonhttps://youtu.be/HaMf7bM01fE?t=1552

Link do treści zadania Watermelon: https://codeforces.com/problemset/problem/4/A


Zadanie Watermelon jest zadaniem które uczy jak używać instrukcji if w C++ – podejmować decyzje: https://youtu.be/HaMf7bM01fE?t=2502

Jak się uczyć na podstawie tego zadania?
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
———

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;


int main() {
 int weight, remainder;

 cin >> weight;
 
 if ( weight <= 3 ) {
 	cout << "NO" << "\n";
 	return 0;
 } 
 
 remainder = weight % 2;

 if ( remainder == 0 )
    cout << "YES" << "\n";
 else 
    cout << "NO" << "\n";
 
  return 0;
}
Kod C++ programu Watermelon, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100% 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz