Binary Search – Omówienie zadania

Szczegółowe omówienie zadania Binary Search:

Link do powyższego omówienia zadania Binary Search: https://youtu.be/81P5ZalDPoc?t=950
Link do treści zadania Binary Search: https://codeforces.com/edu/course/2/lesson/6/1/practice/contest/283911/problem/A

Zadanie Binary Search jest zadaniem ćwiczeniom właśnie na algorytm binary search: https://youtu.be/81P5ZalDPoc?t=2155
Algorytm binary search jest niesamowity! https://youtu.be/81P5ZalDPoc?t=39
Binary Search to wyszukiwanie słownikowe: https://youtu.be/81P5ZalDPoc?t=2606

Złożoność Binary Search: https://youtu.be/81P5ZalDPoc?t=2798
Kod Binary Search: https://youtu.be/81P5ZalDPoc?t=3724
Podsumowanie kodu Binary Search: https://youtu.be/81P5ZalDPoc?t=5546
Gratulacje dla wszystkich którzy zrobili zadanie! https://youtu.be/81P5ZalDPoc?t=5387

Jak się uczyć na podstawie tego zadania? https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz: https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625

Lista zadań z rozwiązaniami: https://oki.org.pl/lista-zadan-materialy.php
Samouczek – przygotowanie do Olimpiad: https://oki.org.pl/tutorial/

Zajęcia Olimpiada Informatyczna OD PODSTAW: https://oki.org.pl/olimpiada-informatyczna-od-podstaw/
Wszystkie zajęcia: https://oki.org.pl/harmonogram-zajec/
Informacje o zajęciach: https://oki.org.pl/newsletter.php


Kod C++ programu "Binary Search", który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
 
int main(){
    ios_base::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0);
    cout.tie(0);
	int n,q;
	cin>>n>>q;
	int tab[n];
	for (int i = 0; i < n; i++) cin>>tab[i];
	for (int i = 0; i < q; i++){
		int x;
		cin>>x;
		int p = 0;
		int k = n;
		bool czyznalazl = false;
		int indeks = 0;
		while (p < k){
			int s = (p+k)/2;
			if (tab[s] == x){
				indeks = s;
				czyznalazl = true;
				break;
			}
			if (tab[s] < x){
				p = s+1;
			}else{
				k = s;
			}
		}
		if (czyznalazl == true) cout<<"YES\n";
		else cout<<"NO\n";
	}
    return 0;
}
Kod C++ programu "Binary Search", który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz