Szybka gotówka – Omówienie zadania

Szczegółowe omówienie zadania Szybka gotówka:

Link do powyższego omówienia zadania Szybka gotówka:
https://youtu.be/CuvZRe-n0vg?t=2205

Link do treści zadania Szybka gotówka:
https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/sg/site/


Zadanie Szybka gotówka jest typowym zadaniem programistycznym.
Pokazuje wykorzystanie struktury vector w C++.
Struktura vector to uniwersalną, dynamiczną, samoobsługową tablica w C++.
https://youtu.be/CuvZRe-n0vg?t=2658

Możliwości struktury vector:
https://youtu.be/CuvZRe-n0vg?t=6359

Zadanie pokazuje jak wczytywać dowolną ilość liczb w C++.
Gdy nie mamy podane ile tych liczb jest.
https://youtu.be/CuvZRe-n0vg?t=3116 


Jak się uczyć na podstawie tego zadania?
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz:
https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625

====
Kod C++ programu Szybka gotówka, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

void WypiszElementyWektora (const vector<int> &v, int indeks_pocz, int ilosc) {
 int i, indeks_kon;
 
 indeks_kon = indeks_pocz+ilosc;
 for (i=indeks_pocz; i<indeks_kon; ++i) {
 	if ( i == (int)v.size() )
 	   break;
 	cout << v[i] << " ";
 }
 cout << "\n";
}

int main() {
 vector <int> konta;
 int akt_stan;
 int indeks_pocz;
 
 while ( cin>>akt_stan  )
 	konta.push_back(akt_stan);

 sort (konta.begin(), konta.end());
 
 cout << konta.size() << "\n";
 WypiszElementyWektora (konta, 0, 5);

 indeks_pocz = konta.size() - 10;
 if ( indeks_pocz < 0 )
    indeks_pocz = 0;
 WypiszElementyWektora (konta, indeks_pocz, 10);

 indeks_pocz = (konta.size()-1) / 2;
 WypiszElementyWektora (konta, indeks_pocz, 20);
 
/*
 for (i=0; i<konta.size(); ++i)
    cout << konta[i] << " ";
 cout << "\n";
*/
 return 0;
}
Kod C++ programu Szybka gotówka, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz