Wypisz liczby 2 – Omówienie zadania – “set” w C++

Szczegółowe omówienie zadania Wypisz Liczby 2:

Link do powyższego omówienia zadania Wypisz Liczby 2: https://youtu.be/JcyOLsAoL3w?t=4979
Link do treści zadania Wypisz Liczby 2: https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/wl2/site/

Zadanie Wypisz Liczby 2 jest zadaniem ćwiczeniom na set: https://youtu.be/JcyOLsAoL3w?t=655
Pokazuje jak w set można:

Jest to ćwiczeniowe zadanie na set. Podane jest n par liczb. Pierwszą dokładamy jeśli nie istnieje. Wypisać rosnąco liczby od podanej drugiej liczby (lub kolejnej większej) do końca zbioru

Jak się uczyć na podstawie tego zadania? https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz: https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625

Lista zadań z rozwiązaniami: https://oki.org.pl/lista-zadan-materialy.php
Samouczek – przygotowanie do Olimpiad: https://oki.org.pl/tutorial/

Zajęcia Programowanie OD PODSTAW: https://oki.org.pl/programowanie-od-podstaw/
Wszystkie zajęcia: https://oki.org.pl/harmonogram-zajec/
Informacje o zajęciach: https://oki.org.pl/newsletter.php


Kod C++ programu "Wypisz liczby 2", który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;

int main() {
 ios_base::sync_with_stdio(0);
 cin.tie(0);
 cout.tie(0);

 int ile_linii, i;
 long long umiesc_w_zbiorze, poczatek_wypisywania;
 set<long long> liczby;
 set<long long>::iterator it;
 
 cin >> ile_linii;
 for (i=1; i<=ile_linii; ++i) {
  cin >> umiesc_w_zbiorze >> poczatek_wypisywania;
  liczby.insert( umiesc_w_zbiorze );
  
	it = liczby.lower_bound(poczatek_wypisywania);
  for (  ; it != liczby.end(); ++it)
    cout << *it << " ";  
  cout << endl;
 }

 return 0;
}
Kod C++ programu "Wypisz liczby 2", który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz