Potęgi – wczytywanie danych, obliczenia – omówienie zadania

Szczegółowe omówienie zadania Potęgi:

Link do powyższego omówienia zadania Potęgi: https://youtu.be/vkLBq7S2yC8?t=4384
Link do treści zadania Potęgi: https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/potegi/site/

Zadanie Potęgi pokazuje jak wczytywać dane, wykonywać obliczenia.

Jak się uczyć na podstawie tego zadania? https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz: https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625

Lista zadań z rozwiązaniami: https://oki.org.pl/lista-zadan-materialy.php
Samouczek – przygotowanie do Olimpiad: https://oki.org.pl/tutorial/

Zajęcia Programowanie OD PODSTAW: https://oki.org.pl/programowanie-od-podstaw/
Wszystkie zajęcia: https://oki.org.pl/harmonogram-zajec/
Informacje o zajęciach: https://oki.org.pl/newsletter.php


Kod C++ programu "Potegi", który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 int liczba, potega_2, potega_3;
 
 cin >> liczba;
 potega_2 = liczba * liczba;
 potega_3 = potega_2 * liczba;
 
 cout << potega_2 << " " << potega_3 << endl;

 return 0;
}
Kod C++ programu "Potegi", który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz