Cło – Omówienie zadania z I etapu Olimpiady Informatycznej

Szczegółowe omówienie zadania Cło. I etap Olimpiady Informatycznej Licealistów:

Link do powyższego omówienia zadania Cło:
https://youtu.be/3J-Pe-w-oFc?t=884
Link do treści zadania Cło:
https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/ptF7RsWMiiMdzzZWt5BKFAnT/site

Zadanie Cło pochodzi z I etapu XV Olimpiady Informatycznej:
https://szkopul.edu.pl/task_archive/oi/

Zadanie Cło wymaga zastosowania algorytmu DFS chodzenia po grafie
Jak się uczyć na podstawie tego zadania?
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
———

#include <bits/stdc++.h>

int n, m;
int a, b;
int pocz, kon;
int akt;
bool znal;
bool rozwiazanie=true;

int odw[100003];
int odp[100003];
std::vector<int> graf[100003];

void DFS(int x, int pop)
{
  odw[x]=akt;
  for(int i=0; i<graf[x].size(); i++)
    if(graf[x][i]!=pop)
    {
      if(odw[graf[x][i]]==akt)
      {
        pocz=x;
        kon=graf[x][i];
        znal=true;
      }
      else
      {
        odp[graf[x][i]]=x;
        DFS(graf[x][i], x);
      }
    }
}

int main()
{
  std::ios_base::sync_with_stdio(false);
  std::cin.tie(nullptr);
  std::cout.tie(nullptr);
  
  std::cin>>n>>m;
  for(int i=1; i<=m; i++)
  {  
    std::cin>>a>>b;
    graf[a].push_back(b);
    graf[b].push_back(a);
  }
  
  for(int i=1; i<=n; i++)
    if(odp[i]==0)
    {
      znal=false;
      ++akt;
      DFS(i, i);

      if(znal==false)
      {
        std::cout<<"NIE\n";
        return 0;
      }
      else
      {
        for(int j=0; j<graf[pocz].size(); j++)
          if(graf[pocz][j]==kon)
            std::swap(graf[pocz][j], graf[pocz].back());
        for(int j=0; j<graf[kon].size(); j++)
          if(graf[kon][j]==pocz)
            std::swap(graf[kon][j], graf[kon].back());
        
        graf[pocz].pop_back();
        graf[kon].pop_back();
        ++akt;
        odp[pocz]=kon;
        DFS(pocz, pocz);
      }
    }
  
  std::cout<<"TAK\n";
  for(int i=1; i<=n; i++)
    std::cout<<odp[i]<<'\n';
}
Kod C++ zadania Cło, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100% 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz