Ciasta – Finał Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów – Omówienie zadania

Szczegółowe omówienie zadania Ciasta:

Link do powyższego omówienia zadania Ciasta:
https://youtu.be/Rz17jmhgoMM?t=1031

Omówienie kodu zadania Ciasta:
https://youtu.be/Rz17jmhgoMM?t=2748

Link do treści zadania Ciasta oraz możliwości umieszczania rozwiązań:
https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/ciasta/site/


Rozwiązanie zadania Ciasta wymaga znajomości:
1.
Znajdowania liczb pierwszych na przedziale – Sito Eratostenesa
https://youtu.be/Rz17jmhgoMM?t=2371
Wytłumaczenie Sita Eratostenesa – quiz:
https://youtu.be/Rz17jmhgoMM?t=6176
2.
Własności liczb pierwszych – zauważenia, że maksymalna liczba ciast składa się z liczb pierwszych lub ich potęg:
https://youtu.be/Rz17jmhgoMM?t=3446
3.
Operacji na resztach -> modulo
https://youtu.be/Rz17jmhgoMM?t=3137


Zadanie Ciasta pochodzi z finału 11 Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów z zawodów drużynowych.

Zadanie Omawia Tomek Kwiatkowski – finalista Olimpiady Informatycznej:
https://youtu.be/2ZL03PfmQiI?t=2175


Jak się uczyć na podstawie tego zadania?
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz:
https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625


Kod C++ programu Ciasta, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MAXN = 1000*1000 + 7;
const int MOD = 1e9 + 33;
bool zlozona[MAXN];
// Sito Eratostenesa
void Sito(int n)
{
for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
// jezeli wykreslona wczesniej, nic nie wykreslamy
// idziemy do kolejnego i
if (zlozona[i])
continue;
// wykreslamy wielokrotnosci i
for (int j = i*i; j <= n; j += i)
zlozona[j] = true;
}
}
int main()
{
ios_base::sync_with_stdio(0), cin.tie(0);
int n; // liczba ciast
cin >> n;
Sito(n);
int wynik = 1;
for (int akt = 2; akt <= n; akt++) {
if (zlozona[akt])
continue;
// tutaj akt jest pierwsze
// liczymy ile jest liczb postaci akt^k <= n
int ile = 0;
long long iloczyn = 1;
while (iloczyn * akt <= n) {
iloczyn *= akt;
ile++;
}
wynik = ((long long)wynik * ile) % MOD;
}
cout << wynik << '\n';
return 0;
}
Kod C++ programu Ciasta, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz