Kolejka – omówienie zadania

Szczegółowe omówienie zadania Kolejka:

Link do powyższego omówienia zadania Kolejka: https://youtu.be/b9Kvj81xIYk?t=1892
Link do treści zadania Kolejka: https://oki.org.pl/kolejka-zadanie/


Jak się uczyć na podstawie tego zadania? https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz: https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625

Lista zadań z rozwiązaniami: https://oki.org.pl/lista-zadan-materialy.php
Samouczek – przygotowanie do Olimpiad: https://oki.org.pl/tutorial/

Zajęcia: https://oki.org.pl/harmonogram-zajec/
Informacje o zajęciach: https://oki.org.pl/newsletter.php

Warto startować w Olimpiadzie Informatycznej!
https://youtu.be/K7fZfJ8nN6A?t=109


Kod C++ programu implementującego kolejkę


/*
//class implementing queue in C++
//the same functionality as STL (Standard Template Library ) class queue in C++ 
//with usage example
//Version 1.5
Consists
a. Program template
b. defintion of class mqueue 
c. Constructor
d. empty() method
e. push() method
f. dequeue() method
Author: Daniel Olkowski / Olimpijskie Kolo Informatyczne
 */
 
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

class mqueue {
public:
 mqueue() { 
  first = last = -1;
 } 

 bool empty() {
  if (first == -1 ) 
    return true; 
  return false; 
 }	

 void push(int value) {
  if ( empty() == true ) {
    elements.push_back(value);
	  first = last = 0;
	  return;
  }
  elements.push_back(value);
  ++last;
 }	

 int dequeue() {
  int value;
  if ( empty() ) {
   return value;
  }
  if ( first == last) {
   value = elements[first];
   first = last = -1;
	  elements.clear();
	 return value;
  }
  value = elements[first];
  ++first;
  return value;
 }

private:
 vector<int> elements;
 int first, last;
};	

int main() {
 mqueue	payments;
 int value;
 
 cout << "empty?: " << payments.empty() << "\n";
 payments.push(5);
 payments.push(-3);
 payments.push(8);
 cout << "empty?: " << payments.empty() << "\n";
 cout << "serviced: " << payments.dequeue() << "\n";
 cout << "serviced: " << payments.dequeue() << "\n";
 payments.push(11);
 cout << "serviced: " << payments.dequeue() << "\n";
 cout << "serviced: " << payments.dequeue() << "\n";
 cout << "empty?: " << payments.empty() << "\n";
 return 0;
}
Kod C++ programu implementującego kolejkę

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz