Najmniejsza liczba – Omówienie zadania z Olimpiady Informatycznej Juniorów

Szczegółowe omówienie zadania OIJ:

Link do powyższego omówienia zadania Najmniejsza liczba:
https://youtu.be/cAQh5a4uBDw?t=5676

Link do treści zadania Najmniejsza liczba:
https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/yOvtNVzBXZuw0QkrppTB2MW-/site

Link do rozwiązań Olimpiady Informatycznej Juniorów:
https://oij.edu.pl/oij15/etap1/zadania/

——
Zadanie Najmniejsza liczba jest typowym zadaniem programistycznym.
Zadanie Najmniejsza liczba pochodzi z I etapu, tury otwartej XV Olimpiady Informatycznej Juniorów.
Zadanie Najmniejsza liczba pięknie pokazuje. że każdy z nas może startować w Olimpiadzie Informatycznej!
Link do wszystkich zadań z Olimpiady Informatycznej Juniorów:
https://szkopul.edu.pl/task_archive/oig/
——–
Jak się uczyć na podstawie tego zadania?
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz:
https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625
——-

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){
 int cyfry[10]; //stac nas! komputer ma miliardy komrek - 3 czy 10 nie robi mu roznicy
 
 cin >> cyfry[0] >> cyfry[1] >> cyfry[2]; //kolejnoc w jakiej cyfry s wczytywane

 sort (cyfry, cyfry+3);
 
 if ( cyfry[1] == 0 ) {
 	cout << cyfry[2]  << "00" << "\n";
 	return  0;
 }

 if ( cyfry[0] == 0 ) {
 	cout << cyfry[1] << '0' << cyfry[2] << "\n";
 	return  0;
 }

 cout << cyfry[0] << cyfry[1] << cyfry[2] << "\n";

 return 0;
}
Kod C++ programu Najmniejsza liczba, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz