Serce – pierwszy program w C++

Szczegółowe omówienie zadania Serce.
To pierwszy program w C++ który rysuje na ekranie piękne serce:

Link do powyższego omówienia zadania Serce:
https://youtu.be/zN3CApegsSY?t=1682
Link do treści zadania Serce:
https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/serce/site
Zadanie Serce to zadanie które wprowadza w świat programowania.
Potrzebna jest jedynie umiejętność wypisywania tekstu.
Jak się uczyć na podstawie tego zadania?
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019

——-
Kod C++ programu Serce, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){
 cout << "  ***    ***" << "\n";  
 cout << " *******  *******" << "\n";  
 cout << "*******************" << "\n";
 cout << " *****************" << "\n";
 cout << "  *************" << "\n";
 cout << "   *********" << "\n";
 cout << "    *****" << "\n";
 cout << "     *" << "\n";

 return 0;
}
Link do pliku ze wzorcowym kodem C++ zadania Serce - tym samym który został użyty w omówieniu 

Liczba komentarzy: 1

Dodaj komentarz