Templariusze – omówienie zadania – tablice w programowaniu

Szczegółowe omówienie zadania Templariusze:

Link do powyższego omówienia zadania Templariusze:
https://youtu.be/e-tS3jCirJY?t=2240

Podsumowanie omówienia zadania Templariusze:
https://youtu.be/e-tS3jCirJY?t=5492

——-
Link do treści zadania Templariusze:
https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/templariusze/site

——-
Zadanie Templariusze pokazuje jak przechowywać wiele (miliony) danych w językach programowania. Uczy tablic, operacji na tablicach.

Tablice:
https://youtu.be/e-tS3jCirJY?t=2670

Czym są tablice w C++?
https://youtu.be/e-tS3jCirJY?t=2829

Nie możemy pisać poza tablicą!
https://youtu.be/e-tS3jCirJY?t=3056
Ale czy możemy sią tam dostać? – TAK
https://youtu.be/e-tS3jCirJY?t=3587

Wczytywanie danych do tablicy:
https://youtu.be/e-tS3jCirJY?t=3250

My musimy pamiętać ile jest komórek w pamięci!
https://youtu.be/e-tS3jCirJY?t=4313

Przekazujemy funkcji wskaźnik na tablice:
https://youtu.be/e-tS3jCirJY?t=4520

——–
Jak się uczyć na podstawie tego zadania?
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz:
https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625

——-
Kod C++ programu Templariusze, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int SredniaZaokraglonaWDol (int *tablica, int rozmiar) {
 int srednia, suma;
 int i;
 
 suma = 0;
 for (i=0; i<rozmiar; ++i)
    suma = suma + tablica[i];
 
 srednia = suma / rozmiar;
 return srednia;
}

int main() {
//deklarujemy tablice o 13 elementach od numeru 0 do 12
//tak jakby 13 niezalenych zmiennych typu int
 int skrzynie[13]; 

 int srednia;
 int dodatkowe_zloto;
 int i;
 
 for (i=0; i<13; ++i)
    cin >> skrzynie[i];

 cin >> dodatkowe_zloto;
 skrzynie[0] = skrzynie[0] + dodatkowe_zloto;
 cin >> dodatkowe_zloto;
 skrzynie[7] = skrzynie[7] + dodatkowe_zloto;
 cout << skrzynie[0] << " " << skrzynie[5] << " " << skrzynie[12] << "\n";
 
 srednia = SredniaZaokraglonaWDol (skrzynie, 13);
 cout << srednia << "\n";

 return 0;
}
Kod C++ programu Templariusze, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz