Szybka Matma – Aplikacja www – Rozwiązanie – Kod / omówienie / linki

Szczegółowe omówienie tworzenia aplikacji Szybka Matma:

Link do powyższego omówienia aplikacji Szybka Matma: https://youtu.be/uAv2AzDzLOc?t=1587
Treść
zadania: https://oki.org.pl/szybka-matma-zadanie/
Kod aplikacji – instrukcja pobrania na dole: https://oki.org.pl/wp-content/uploads/2022/11/szybka_matma.html  
Skrócone
omówienie całej aplikacji: https://youtu.be/uAv2AzDzLOc?t=5770

Kolejne etapy tworzenia naszego kodu:
Otwieramy plik index.html: https://youtu.be/uAv2AzDzLOc?t=1778


Jak się uczyć na podstawie tego zadania? https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz: https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625
Lista zadań z rozwiązaniami: https://oki.org.pl/lista-zadan-materialy.php
Samouczek – przygotowanie do Olimpiad: https://oki.org.pl/tutorial/
Zajęcia: https://oki.org.pl/harmonogram-zajec/
Informacje o zajęciach: https://oki.org.pl/newsletter.php


Jak uruchomić / pobrać aplikację Szybka Matma?
Poniżej jest kod wynikowy który utworzyliśmy w trakcie naszych zajęć.
1. Kliknij na poniższy link prawym klawiszem myszy i wybierz “zapisz jako”:
https://oki.org.pl/wp-content/uploads/2022/11/szybka_matma.html
2. Zapisz plik w dowolnym katalogu.
3. Dwukrotnie kliknij na nazwie pliku.
Otworzy się przeglądarka i uruchomi się program który animuje ruch kaktusa.
4. By zmienić kod, wygląd,… -> Kliknij prawym klawiszem na zapisanym pliku i wybierz “Otwórz za pomocą” a następnie wybierze “Notatnik” lub dowolny inny edytor. Rekomenduję użycie Visual Studio Code zamiast notatnika: https://youtu.be/Ck6k19b7FVU?t=994

Alternatywnie
1. Skopiuj cały poniższy kod i umieść w notatniku.
2. Zapisz zwartość notatnika z wklejonym właśnie kodem jako plik szybka_matma.html
Zwróć uwagę by był to plik szybka_matma.html a nie szybka_matma.html.txt lub szybka_matma.html.txt. Wyjaśnienie: https://youtu.be/wrkLDPqZ1Js?t=1532
3. Kliknij dwukrotnie na pliku szybka_matma.html
Powinna otworzyć się domyślna przeglądarka i uruchomić aplikację.

Strona www - kod aplikacji Szybka Matma

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<meta charset="utf-8">  
</head>

<body>
<strong>Szybka MATMA!</strong> 
<br /><i>by Super Code</i>

<div style="margin-top: 30px;">
  <label>Liczba dwójkowa:</label>
  <input id="pole_liczba_dwojkowa">
</div>

<div style="margin-top: 15px;">
  <button onclick="ZamienNaDziesietna()" style="background-color: chocolate;">
   Zamień na dziesiętną 
  </button>
</div>

<div style="margin-top: 15px;">
  <label>Liczba dziesiętna:</label>
  <input id="pole_liczba_dziesietna" readonly="readonly">
</div>

<script>
//Funkcja ktora zamienia liczbe dwojkowa w polu "pole_liczba_dwojkowa" 
//na liczbe dziesietna i wpisuje ja do pola "pole_liczba_dziesietna"
//Funckja uruchamiana przez zdarzenia onclick button-a
 function ZamienNaDziesietna(zdarzenie) {
  let liczba_dwojkowa, liczba_dziesietna;
  let cyfra_dwojkowa, potega_dwojki; 

  liczba_dwojkowa = document.getElementById("pole_liczba_dwojkowa").value;
  liczba_dziesietna = 0;
  potega_dwojki = 1;

  while (liczba_dwojkowa > 0) {
    cyfra_dwojkowa = liczba_dwojkowa%10; //bierzemy 1 albo 0
    liczba_dziesietna = liczba_dziesietna + cyfra_dwojkowa*potega_dwojki;
    liczba_dwojkowa = (liczba_dwojkowa-cyfra_dwojkowa)/10; //zabranie ostatniej cyfry
    potega_dwojki = potega_dwojki*2; //kolejna potega dwojki dla nast. petli
  }

  document.getElementById("pole_liczba_dziesietna").value = liczba_dziesietna;
 }  
</script>

</body>

</html>
Strona www - kod aplikacji Szybka Matma

 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz