Zając – Omówienie zadania – II etap OIG

Szczegółowe omówienie zadania Zając:

Link do powyższego omówienia zadania Zając:
https://youtu.be/2ZL03PfmQiI?t=2302

Link do treści zadania Zając:
https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/wQAk4d4zyJLueWkOPiNq_yD7/site


Zadanie Zając jest zadaniem pokazującym działanie algorytmu BFS:
https://youtu.be/2ZL03PfmQiI?t=2965
Symulacja BFS:
https://youtu.be/2ZL03PfmQiI?t=3690
Kod BFS:
https://youtu.be/2ZL03PfmQiI?t=5074

Dlaczego algorytm BFS jest ważny?
https://youtu.be/2ZL03PfmQiI?t=62


Zadanie pochodzi z 2 etapu IV edycji Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów:
https://szkopul.edu.pl/task_archive/oig/

Zadanie Omawia Tomek Kwiatkowski – finalista Olimpiady Informatycznej:
https://youtu.be/2ZL03PfmQiI?t=2175


Jak się uczyć na podstawie tego zadania?
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz:
https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625


Kod C++ programu Zając, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


#include <bits/stdc++.h>
#define fi first
#define se second
using namespace std;
const int MAXN = 1000 + 7;
char polana[MAXN][MAXN];
int odl[MAXN][MAXN];
int n, m;
// skoki jakie mozemy wykonac
pair<int, int> R[8] = {
{+1, +2},
{+1, -2},
{-1, +2},
{-1, -2},
{+2, +1},
{+2, -1},
{-2, +1},
{-2, -1}
};
void BFS(pair<int, int> start) {
for (int i = 1; i <= n; i ++) {
for (int j = 1; j <= m; j++) {
odl[i][j] = -1;
}
}
queue<pair<int, int>> Q;
Q.push(start);
odl[start.fi][start.se] = 0;
while (!Q.empty()) {
pair<int, int> v = Q.front();
Q.pop();
for (int k = 0; k < 8; k++) {
pair<int, int> u;
u.fi = v.fi + R[k].fi;
u.se = v.se + R[k].se;
if ((u.fi < 1) || (u.fi > n) || (u.se < 1) || (u.se > m))
continue;	// jestesmy poza plansza
if (polana[u.fi][u.se] == 'x')
continue; 	// trafilismy na kopiec kreta
if (odl[u.fi][u.se] == -1) { // nieodwiedzony
odl[u.fi][u.se] = odl[v.fi][v.se] + 1;
Q.push(u);
}
}
}
}
int main() {
ios_base::sync_with_stdio(0), cin.tie(0);
cin >> n >> m;
pair<int, int> poczatek, nora;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
for (int j = 1; j <= m; j++) {
cin >> polana[i][j];
if (polana[i][j] == 'z')
poczatek = {i, j};
if (polana[i][j] == 'n')
nora = {i, j};
}
}
BFS(poczatek);
int d = odl[nora.fi][nora.se];
if (d == -1)
cout << "NIE\n";
else
cout << d << '\n';
return 0;
}
Kod C++ programu Zając, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz