System rezerwacji – Omówienie zadania

Szczegółowe omówienie zadania System rezerwacji:

Link do powyższego omówienia zadania System rezerwacji:
https://youtu.be/SMWLrmr_hG8?t=1904

Link do treści zadania System rezerwacji:
https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/sr/site


Zadanie System rezerwacji jest typowym zadaniem programistycznym.
Pokazuje wykorzystanie struktury map w C++. To rodzaj tablicy z dowolnymi, posortowanymi kluczami (indexami) które nie muszą być po kolei.
Jaki problem rozwiązuje mapa?
https://youtu.be/SMWLrmr_hG8?t=2209
Co to jest mapa?
https://youtu.be/SMWLrmr_hG8?t=2464


Jak się uczyć na podstawie tego zadania?
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz:
https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625

====
Kod C++ programu System rezerwacji, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
 ios_base::sync_with_stdio(0);
 cin.tie(0);
 cout.tie(0);

 map<long long, int> wagony;
 map<long long, int>::iterator it;
 int max_w_wagonie, ile_zakupow;
 long long akt_wagon, szukany_wagon;
 int bilety;
 int i;
 
 cin >> ile_zakupow >> max_w_wagonie >> szukany_wagon;
 
 for (i=1; i<=ile_zakupow; ++i) {
  cin >> akt_wagon >> bilety;
  if ( wagony[akt_wagon]+bilety <= max_w_wagonie )
    wagony[akt_wagon] = wagony[akt_wagon] + bilety;
 }
 
 cout << wagony.size() << "\n"; 
 for (it=wagony.begin(); it!=wagony.end(); ++it)
  cout << it->first << " " << it->second << '\n';

 it = wagony.lower_bound (szukany_wagon);
 if ( it == wagony.end() )
  --it;
 cout << it->first << " " << it->second << '\n';
 
 return 0;
}
Kod C++ programu System rezerwacji, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz