Wiadomość – omówienie zadania

Szczegółowe omówienie zadania Wiadomość:

Link do powyższego omówienia zadania Wiadomość:
https://youtu.be/aEJZmFVTgfw?t=1001

——-
Link do treści zadania Wiadomość:
https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/wiadomosc/site

——-
Zadanie Wiadomość ćwiczy typ char (przechowywanie znaków) w językach programowania.
Pozwala zrozumieć czym jest znak, jego kod przechowywany w komputerze.

Warto również zrobić zadanie Wiadomość 2:
https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/wiadomosc2/site/

——–
Jak się uczyć na podstawie tego zadania?
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz:
https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625

——-
Kod C++ programu Wiadomosc!, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
 ios_base::sync_with_stdio(0);
 cin.tie(0);
 cout.tie(0);

 char max_duza_litera;
 char znak;
 int ile_malych, ile_duzych, ile_pozostalych;
 int ile_znakow;
 int i;

 cin >> ile_znakow;

 ile_malych = ile_duzych = ile_pozostalych = 0;
 max_duza_litera = 0; // max_duza_litera ma inicjalnie kod ASCII rwny liczbie 0
 for (i=1; i<=ile_znakow; ++i) {
  cin >> znak;

  if ( (znak>= 'a') && (znak<='z') ) {
	  ++ile_malych;
    continue;
	}

  if ( (znak>= 'A') && (znak<='Z') ) {
	  ++ile_duzych;
	  if ( znak > max_duza_litera )
	   max_duza_litera = znak;
    continue;
	}

  ++ile_pozostalych;
 }
 cout << "Liczba malych liter wynosi " << ile_malych << "\n";
 cout << "Liczba duzych liter wynosi " << ile_duzych << "\n";
 cout << "Liczba pozostalych znakow wynosi " << ile_pozostalych << "\n";
 
 if ( max_duza_litera != 0 ) {
  cout << "Najwieksza leksykograficznie duza litera to " << max_duza_litera << "\n";
  cout << "Kod najwiekszej leksykograficznie duzej litery to " << (int)max_duza_litera << "\n";
 }
 
 return 0;
}
Kod C++ programu Wiadomosc!, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz