Omówienie zadania “Teams Forming”

Szczegółowe omówienie zadania Teams Forming z Platformy Codeforces:
https://youtu.be/sQ99vyC2lJ4?t=960
Zadanie Teams Forming uczy sortowania  w C++.
Zadanie analogiczne do zadania Deski z XIV Olimpiady Informatycznej Juniorów.
___
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int umiejetnosci_studentow[107];
int main() {
 ios_base::sync_with_stdio(0);
 cin.tie(0);
 cout.tie(0);
 int liczba_studentow;
 int roznica_poziomow_pary;
 int odpowiedz;
 int i;
 cin >> liczba_studentow;
 for (i=0; i<liczba_studentow; ++i)
    cin >> umiejetnosci_studentow[i];
 sort (umiejetnosci_studentow, umiejetnosci_studentow+liczba_studentow);
 odpowiedz = 0;
 for (i=0; i<liczba_studentow; i=i+2) {
  roznica_poziomow_pary = umiejetnosci_studentow[i+1] – umiejetnosci_studentow[i];
  odpowiedz = odpowiedz + roznica_poziomow_pary;
 }
 cout << odpowiedz << “\n”;
 return 0;
}

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz