Omówienie zadania A. Little Artem / Codeforces

Szczegółowe omówienie zadania A. Little Artem / Codeforces

Link do zadania A. Little Artem:
https://codeforces.com/contest/1333/problem/A
Zadanie A. Little Artem to proste zadanie idealnie wprowadzające w świat contestów algorytmicznych / Olimpiad Informatycznych.
Wymaga jedynie chwili zastanowienia i napisania kodu C++ / Python / …
Zadanie pochodzi z platformy Codeforces
https://tiny.pl/7hl8l
i daje piękny wpis do CV:
——-
Kod C++ programu A. Little Artem, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;


int main(){
 ios_base::sync_with_stdio(0);
 cin.tie(0);
 cout.tie(0);
 
 int ile_testow, numer_testu;
 int rozmiar_x, rozmiar_y;
 int x, y;
 int i;
 
 cin >> ile_testow;

 for (numer_testu=1; numer_testu<=ile_testow; ++numer_testu) {
  cin >> rozmiar_y; //ilosc wierszy
  cin >> rozmiar_x; //ilosc kolumn
  for (y=1; y<rozmiar_y; ++y) {
    cout << "B";	
    for (x=2; x<=rozmiar_x; ++x) {
     cout << "W";	
    }
    cout << "\n";
	}
  for (x=1; x<=rozmiar_x; ++x) {
    cout << "B";	
  }
  cout << "\n";
 } 
 
 return 0;
}
Link do pliku z kodem C++ zadania "A. Little Artem" / Codeforces 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz