Omówienia zadań

Pyramid of Glasses – Omówienie zadania (Codeforces)

Szczegółowe omówienie zadania Pyramid of Glasses:  Link do powyższego omówienie zadania Pyramid of Glasses: https://youtu.be/hVH-4EDGI6w?t=1310 Omówienie kodu zadania Pyramid of Glasses: https://youtu.be/hVH-4EDGI6w?t=3171 Link do treści zadania Pyramid of Glasses: https://codeforces.com/contest/676/problem/B Zadanie Pyramid of Glasses wymaga jedynie zasymulowania procesu przelewania się wody. Zadanie Pyramid...

Zobacz omówienie zadania