Znaki drogowe v2 – zadanie

Znaki drogowe v2

C++ / Python / …
Napisz program który oblicza optymalne wagi poniższej sieci neuronowej. Program powinien wypisać:
* uzyskane wagi dla danego wejścia
* Wejście / Wartość wyjściową Twojej sieci dla każdego zestawu uczącego i testowego
Program napisz w swoim ulubionym języku programowania

Sztuczna inteligencja
Skonstruuj prostą sieć neuronową która rozróżnia dwa następujące znaki drogowe

Już mamy
Przyjmij, że już została wykonana wstępna analiza i znamy wysokość i szerokość elementu w środku znaku.

Dane do nauki
Przyjmij, że masz poniższe poprawne dane wejściowe do nauki swojej sieci – możesz dodać więcej:
Znak                                         Wysokość obiektu        Szerokość obiektu
Zakaz ruchu pieszych                      6                                      3
Zakaz ruchu pieszych                     40                                    12
Zakaz ruchu ciężarówek                  4                                      5
Zakaz ruchu ciężarówek                 45                                    80

Dane testowe
Przetestuj czy Twoja sieć neuronowa dobrze rozpoznaje również znaki o innych wymiarach:
Zakaz ruchu pieszych                     180                                    30
Zakaz ruchu ciężarówek                 10                                      25

Fun
Pamiętaj, że nauka to fun!


Rozwiązanie: https://oki.org.pl/znaki-drogowe-v1

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz