Szklanka i spodek v2 – zadanie

Szklanka i spodek v2

C++ / Python / …
Napisz program który oblicza optymalne wagi poniższej sieci neuronowej. Program powinien wypisać:
* uzyskane wagi dla danego wejścia
* Wejście / Wartość wyjściową Twojej sieci dla każdego zestawu uczącego i testowego
Program napisz w swoim ulubionym języku programowania

Sztuczna inteligencja
Skonstruuj prostą sieć neuronową która rozróżnia szklanki od spodków:

Już mamy
Przyjmij, że już została wykonana wstępna analiza i znamy wysokość i promień każdego elementu.

Dane do nauki
Sam skonstruuj dane do nauki. Wygeneruj około 6 przypadków:
obiekt            wysokość          promień
Na przykład
szklanka               20                     5

Układ współrzędnych
Narysuj osie liczbowe oznaczające odpowiednio wysokość oraz promień a następnie:
* umieść punkty na których Twoja sieć się uczyła
* umieść prosta którą uzyskała Twoja sieć

Dane testowe
Wygeneruj 4 przypadki testowe szklanek i spodków – inne niż te do nauki. Sprawdź czy Twoja sieć poprawnie dla nich rozpoznaje za każdym razem szklankę i spodek.

Fun
Pamiętaj, że nauka to fun!

 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz