Sklep – Omówienie zadania

Szczegółowe omówienie zadania Sklep:

Link do powyższego omówienia zadania Sklep:
https://youtu.be/v3dLlr0yFkc?t=1652

Link do treści zadania Sklep oraz możliwości umieszczania rozwiązań:
https://ki.staszic.waw.pl/task.php?name=sklep


Zadanie Sklep jest zadaniem pokazującym działanie algorytmu BFS:
https://youtu.be/2ZL03PfmQiI?t=2965
Symulacja BFS:
https://youtu.be/2ZL03PfmQiI?t=3690
Kod BFS:
https://youtu.be/2ZL03PfmQiI?t=5074
Dlaczego algorytm BFS jest ważny?
https://youtu.be/v3dLlr0yFkc?t=27


Jak się uczyć na podstawie tego zadania?
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=2019
Pamiętaj by zajrzeć max 1 raz – wtedy się rozwijasz:
https://youtu.be/pkLXuuOe_qA?t=3625


Kod C++ programu Sklep, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


#include <bits/stdc++.h>
#define fi first
#define se second
#define pb push_back
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXN = 1000*1000 + 7;
vector<char> sklep[MAXN];
vector<int> odl[MAXN];
int n, m;
// ruchy jakie mozemy wykonac
pair<int, int> R[4] = {
{-1,  0},	// gora
{ 0, -1}, 	// lewo
{ 0, +1}, 	// prawo
{+1,  0}  	// dol
};
void BFS(pair<int, int> start)
{
for (int i = 0; i < n; i++)
odl[i].resize(m, -1); // rozszerz wektor do rozmiaru m i wypelnij -1
queue<pair<int, int>> Q; // do rozpatrzenia
Q.push(start);
odl[start.fi][start.se] = 0;
while (!Q.empty()) {
pair<int, int> v = Q.front();
Q.pop();
for (int k = 0; k < 4; k++) {
pair<int, int> u;
u.fi = v.fi + R[k].fi;
u.se = v.se + R[k].se;
if ((u.fi < 0) || (u.fi >= n) || (u.se < 0) || (u.se >= m))
continue;  	// jestesmy poza plansza
if (sklep[u.fi][u.se] == 'R')
continue;	// regal
if (odl[u.fi][u.se] == -1) { // wierzcholek u nieodwiedzony
odl[u.fi][u.se] = odl[v.fi][v.se] + 1;
Q.push(u);
}
}
}
}
int main()
{
ios_base::sync_with_stdio(0), cin.tie(0);
cin >> n >> m;
pair<int, int> wejscie, trampki;
for (int i = 0; i < n; i++) {
sklep[i].resize(m); // rozszerz wektor do rozmiaru m
for (int j = 0; j < m; j++) {
cin >> sklep[i][j];
if (sklep[i][j] == 'W')
wejscie = {i, j};
if (sklep[i][j] == 'T')
trampki = {i, j};
}
}
BFS(wejscie);
cout << odl[trampki.fi][trampki.se] << '\n';
return 0;
}
Kod C++ programu Sklep, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz