Omówienie zadania B. Same Parity Summands (Codeforces)

Szczegółowe omówienie zadania Same Parity Summands:
Link do powyższego omówienia zadania Same Parity Summands:
https://youtu.be/3kD4-LTBEwM

Link do treści zadania Same Parity Summands:
https://codeforces.com/problemset/problem/1352/B

Zadanie Same Parity Summands to proste zadanie wprowadzające w świat konkursów i Olimpiad Informatycznych. Potrzebny jest minimalny pomysł i wiedza programistyczna.

Zadanie omawia Tomasz Kwiatkowski, prowadzący zajęcia Olimpijskiego Koła Informatycznego i laureat Olimpiady Informatycznej Juniorów.

—–
Jak się uczyć na podstawie takiego zadania?
https://tiny.pl/7x1gg

——-
Kod C++ programu Same Parity Summands, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(0), cin.tie(0);

  int T;
  cin >> T;
  while(T--)
  {
    int n, k;
    cin >> n >> k;

    int r = n - (k-1);
    if(r%2 == 1 && r > 0)
    {
      cout << "YES\n";
      for(int i=1; i<k; i++)
        cout << 1 << ' ';
      cout << r << '\n';
      continue;
    }

    r = n - 2*(k-1);
    if(r%2 == 0 && r > 0)
    {
      cout << "YES\n";
      for(int i=1; i<k; i++)
        cout << 2 << ' ';
      cout << r << '\n';
      continue;
    }

    cout << "NO\n";
  }
  return 0;
}
Link do pliku ze wzorcowym kodem C++ zadania Same Parity Summands 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz