RODO – Obóz Informatyczny OKI

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Obóz wakacyjny Olimpijskiego Koła Informatycznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

1.
Administratorem Pana/Pani danych jest Fundacja Edukacyjna “Olimpijskie Koło Informatyczne”, ul. Lucerny 6, 04-687 Warszawa, NIP: 9522202658

2.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych uczestników obozu OKI można kontaktować się z inspektorem ochrony danych:
a. Za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: rodo@oki.org.pl
b. Za pomocą tradycyjnej poczty pod adresem siedziby administratora danych

3.
Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO w związku z pobytem na obozie naukowym.
Podanie danych osobowych jest natomiast niezbędne do realizacji ww. zadania.

4.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez 5 lat licząc od końca ferii letnich w których odbył się obóz +30 dni zgodnie z artykułem 92h ust. 3 ustawy.

5.
Decyzje odnośnie Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 RODO. Nie będzie stosowane również profilowane.

6.
Panu/Pani przysługuje prawo do:
a. dostępu
b. sprostowania
c. oganiczenia przetwarzania
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie
d. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

7.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przeniesienia danych osobowych – art. 20 RODO.

 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz