Jak przygotować się do konkursu informatycznego?

Przygotowujesz się do Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Informatycznej Juniorów, konkursu Informatycznego.
Co robić?
Jak się przygotować?

1.
Jak przygotować się do stresu który będzie na konkursie?
https://youtu.be/Z6gbU76W–M?t=492