Omówienie zadania Piggyback (USACO Silver) – Grafy, BFS

Szczegółowe omówienie zadania Piggyback:

Link do powyższego omówienia zadania Piggyback:
https://youtu.be/2RV8_naxzHE?t=1134
Link do treści zadania Piggyback:
Zadanie Piggyback to rewelacyjne zadanie które pokazuje algorytm BFS, jego wykorzystanie.
Algorytm BFS jest szeroko stosowany w informatyce, także w trakcie Olimpiad:
https://youtu.be/2RV8_naxzHE?t=4665 

Zadanie pochodzi z Amerykańskiej Olimpiady Informatycznej USACO – poziom SREBRNY który odpowiada :
* II / III etap Olimpiady Informatycznej Juniorów
* I etap Olimpiady Informatycznej

Zadania z USACO dają nam piękny wpis  do CV:
https://youtu.be/QgLyXYmFQeU?t=3507

Zadanie omawia Jan Ebing, prowadzący zajęcia Olimpijskiego Koła Informatycznego.

W rozwiązaniu zadania można użyć innej – wymaganej w USACO – techniki odczytu danych z pliku i zapisu danych do pliku:
https://youtu.be/XQcYAuPheVM?t=5267

—–
Jak się uczyć na podstawie takiego zadania?
https://tiny.pl/7x1gg

——-
Kod C++ programu Piggyback, który jest omówiony w powyższym filmie i który otrzymuje 100%


#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MAXN=44444;
vector<int>conections[MAXN];
int distanceFromBessie[MAXN];
int distanceFromElssie[MAXN];
int distanceFromBarn[MAXN];
int main()
{
  freopen("piggyback.in","r",stdin);
  freopen("piggyback.out","w",stdout);

  int n,m,b,e,p,v,u;
  scanf("%d%d%d%d%d",&b,&e,&p,&n,&m);
  // 1 - Bessie
  // 2 - Elsie
  // n- Barn
  for(int i=1;i<=m;i++){
    cin>>v>>u;
    conections[v].push_back(u);
    conections[u].push_back(v);
  }
  //BFS z 1
  queue<int>Queue;
  Queue.push(1);
  while(!Queue.empty())
  {
    v=Queue.front();
    Queue.pop();
    for(int i=0;i<conections[v].size();i++)
    { 
      // u - sąsiad v
      u=conections[v][i];
      if((distanceFromBessie[u]==0)&&(u!=1))
      {
        distanceFromBessie[u]=distanceFromBessie[v]+1;
        Queue.push(u);
      }
    }
  }
  //BFS z 2
  Queue.push(2);
  while(!Queue.empty())
  {
    v=Queue.front();
    Queue.pop();
    for(int i=0;i<conections[v].size();i++)
    {
      u=conections[v][i];
      if((distanceFromElssie[u]==0)&&(u!=2)){
        distanceFromElssie[u]=distanceFromElssie[v]+1;
        Queue.push(u);
      }
    }
  }
  //BFS z n
  Queue.push(n);
  while(!Queue.empty())
  {
    v=Queue.front();
    Queue.pop();
    for(int i=0;i<conections[v].size();i++)
    {
      u=conections[v][i];
      if((distanceFromBarn[u]==0)&&(u!=n)){
        distanceFromBarn[u]=distanceFromBarn[v]+1;
        Queue.push(u);
      }
    }
  }

  int minEnergy=1e9+7;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    minEnergy=min(minEnergy,distanceFromBessie[i]*b+distanceFromElssie[i]*e+distanceFromBarn[i]*p);
  }
  printf("%d",minEnergy);
  return 0;
}
Link do pliku ze wzorcowym kodem C++ zadania Piggyback 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz