Omówienie zadania “Statki kosmiczne”

Omówienie zadania Statki Kosmiczne z II etapu Olimpiady Informatycznej Juniorów:
https://youtu.be/iDPLi4XQN2w?t=4935
Zadanie omawia Jasiek Strzeszyński – zwycięzca Olimpiady Informatycznej Juniorów i złoty medalista EJOI (Europejskiej Olimpiady Informatycznej Juniorów)
Zadanie Statki Kosmiczne to klasyczne zadanie OIJ wymagające jedynie pomysłu i implementacji w wybranym języku programowania.
___________
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long w[4];
int n[4];
long long tab[4][1010];
void wczyt(int t)
{
	cin>>n[t];
	for(int i=1;i<=n[t];i++)
	{
		cin>>tab[t][i];
		tab[t][i]*=w[t];
	}
	sort(tab[t]+1,tab[t]+n[t]+1);
	return;
}
int main()
{
	ios_base::sync_with_stdio(false);
	cin.tie(NULL);
	cout.tie(NULL);
	int wyn=0,i,j,k;
	long long mx;
	cin>>w[1]>>w[2]>>w[3];
	for(i=1;i<=3;i++)
		wczyt(i);
	mx=(tab[1][n[1]]+tab[2][n[2]]+tab[3][n[3]])/2;
	for(i=1;i<=n[1];i++)
	{
		k=n[3];
		for(j=1;j<=n[2];j++)
		{
			while((k>0)&&(tab[1][i]+tab[2][j]+tab[3][k]>mx))
				k--;
			wyn+=(n[3]-k);
		}
	}
	cout<<wyn;
	return 0;
}

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz