Omówienie zadania “PLUM”

Omówienie zadania Plum z platformy codeforces.
Zadanie ćwiczy C++: pętle, porównania, warunki oraz operacje modulo, dzielenia liczb całkowitych w C++:
Omówienie zadania:

KOD C++

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

//Funkcja ktora sprawdza czy liczba zawiera cyfre 7
//Zwraca 1 - Jesli tak liczba zawiera cyfre 7
//Zwraca 0 - Jesli liczba NIE zawiera cyfry 7
int CzyZawieraCyfre7 (int liczba) { 
 int reszta;
 
 while ( liczba > 0 ) {
  reszta = liczba % 10;
	if ( reszta == 7 )
	  return 1;
	liczba = liczba / 10;
 }
 
 return 0;
}

int main(){

 int poczatek, koniec;
 int reszta;
 int i;

 cin >> poczatek >> koniec;
 cin >> koniec; 

 for (i=poczatek; i<=koniec; ++i) {
//Sprawdzamy czy i dzieli sie przez 7 bez reszty
	reszta = i % 7;
  if ( reszta == 0 ) {
    cout << "plum\n";
    continue;
	} 
//Sprawdzamy czy i zawiera cyfre 7 
  if ( CzyZawieraCyfre7(i) == 1 ) {
    cout << "plum\n";
    continue;
	} 
//Jesli NIE dzieli sie przez 7 i NIE zawiera cyfry 7 wypisujemy liczbe
  cout << i << "\n";
 }

 return 0;
}

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz