Omówienie zadania “Mitocja”

Szczegółowe omówienie zadania Mitocja (Grafy):
https://youtu.be/iDPLi4XQN2w?t=1802
Link do zadania:
https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/mitocja/site
Zadanie Mitocja jest najprostszym zadaniem grafowym, wprowadzającym w algorytmikę grafów.
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAX_MOSTOW = 1e6+7;

int mosty_z_wyspy[MAX_MOSTOW];

int main() {
 ios_base::sync_with_stdio(0);
 cin.tie(0);
 cout.tie(0);

 int ile_wysp, ile_mostow;
 int brzeg1, brzeg2;
 int wynik;
 int i;

 cin >> ile_wysp;
 cin >> ile_mostow;
 
 for (i=1; i<=ile_mostow; ++i) {
    cin >> brzeg1 >> brzeg2;
    ++mosty_z_wyspy[brzeg1];
    ++mosty_z_wyspy[brzeg2];
 }
 
 wynik = 0;
 for (i=1; i<=ile_wysp; ++i) {
 	if ( mosty_z_wyspy[i] <= 1) {
	   ++wynik;
	}
 }
 
 cout << wynik;

 return 0;
}

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz