Omówienie zadania „Lampy”

Omówienie zadania „Lampy” z Wrocławskich Sparingów Informatycznych:
https://youtu.be/OafWtKkbGmw?t=6498
oraz omówienie tego zadania na zajęciach Wrocławskich Sparingów Informatycznych:
https://youtu.be/uBK5xeP5voA
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
bool StanLampy[1000010]; // 0-zgaszona 1-zapalona
int main()
{
  int n,MinZapalonych=0,AktZapalonych,i=1;
  //wczytuje dane :
  char lampa;
  while((lampa=getchar())!='\n'){
    if(lampa=='#')   //lampa jest zapalona
      StanLampy[i]=1;
    else        // lampa jest zgaszona
      StanLampy[i]=0;

    MinZapalonych+=StanLampy[i];
    i++;
  }
  n=i-1; // n-liczba lamp

  //wciskamy tylko przycisk 1:
  AktZapalonych=0;
  for(i=1;i<=n;i++){
    if(i%2==0)
      AktZapalonych+=!StanLampy[i]; // dla niewtajemniczonych ! to symbol negacji
    else               // !0=1 !1=0 -odpowiada to zmianie stanu lampy
      AktZapalonych+=StanLampy[i]; // o numerze parzystym na stan przeciwny
  }
  MinZapalonych=min(MinZapalonych,AktZapalonych);

  //wciskamy tylko przycisk 2:
  AktZapalonych=0;
  for(i=1;i<=n;i++){
    if(i%2)
      AktZapalonych+=!StanLampy[i];
    else
      AktZapalonych+=StanLampy[i];
  }
  MinZapalonych=min(MinZapalonych,AktZapalonych);

  //wciskamy tylko przycisk 3:
  AktZapalonych=0;
  for(i=1;i<=n;i++){
    if(i%3==0)
      AktZapalonych+=!StanLampy[i];
    else
      AktZapalonych+=StanLampy[i];
  }
  MinZapalonych=min(MinZapalonych,AktZapalonych);

  //wciskamy przyciski 1 i 2:
  AktZapalonych=0;
  for(i=1;i<=n;i++)
    AktZapalonych+=!StanLampy[i]; //wciśnięcie przycisku 1 i 2 jest równoważne zmianie stanu wszystkich lamp
  MinZapalonych=min(MinZapalonych,AktZapalonych);

  //wciskamy przyciski 1 i 3:
  AktZapalonych=0;
  for(i=1;i<=n;i++){
    if(((i%2==0)&&(i%3))||((i%2)&&(i%3==0))) // jeżeli lampa ma numer podzielny przez 2, ale niepodzielny przez 3
       AktZapalonych+=!StanLampy[i];     // lub niepodzielny przez 2, ale podzielny przez 3, to zmienia swój stan
    else
      AktZapalonych+=StanLampy[i];
  }
  MinZapalonych=min(MinZapalonych,AktZapalonych);

  //wciskamy przyciski 2 i 3:
  AktZapalonych=0;
  for(i=1;i<=n;i++){
    if(((i%2)&&(i%3))||((!(i%2))&&(!(i%3)))) // jeżeli lampa ma numer niepodzielny przez 2 i niepodzielny przez 3
       AktZapalonych+=!StanLampy[i];       // lub podzielny przez 2, i podzielny przez 3, to zmienia swój stan
    else
       AktZapalonych+=StanLampy[i];
  }
  MinZapalonych=min(MinZapalonych,AktZapalonych);

  //wciskamy wszystkie przyciski
  AktZapalonych=0;
  for(i=1;i<=n;i++){
    if(i%3==0)
      AktZapalonych+=StanLampy[i];        // wciskając przyciski 2 i 3 odwracamy stany wszystkich lamp
    else                     // wtedy przycisk 3 zmienia stan lamp o numerach podzielnych
      AktZapalonych+=!StanLampy[i];       // przez 3 na początkowy
  }
  MinZapalonych=min(MinZapalonych,AktZapalonych);
  cout<<MinZapalonych<<"\n";
}

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz