Omówienie zadania Blocked BillBoard

Omówienie zadania Blocked BillBoard z grupy brązowej USACO – Amerykańskiej Olimpiady Informatycznej:
Zadanie wymaga podstawowych umiejętności C++ i chwili zastanowienia.
Nie wymagana jest żadna specjalistyczna wiedza algorytmiczna.
#include<bits/stdc++.h>
#define fi first
#define se second
#define pb push_back
using namespace std;
bool czy_widac_bilboard[2010][2010];
ifstream fin("billboard.in");
ofstream fout("billboard.out");
void wczyt(bool t)
{
	int x1,y1,x2,y2,i,j;
	fin>>x1>>y1>>x2>>y2;
	for(i=x1+1000;i<x2+1000;i++)
	{
		for(j=y1+1000;j<y2+1000;j++)
			czy_widac_bilboard[i][j]=t;
	}
	return;
}
int main()
{
	int w=0,i,j;
	wczyt(1);
	wczyt(1);
	wczyt(0);
	for(i=0;i<=2000;i++)
	{
		for(j=0;j<=2000;j++)
			w+=czy_widac_bilboard[i][j];
	}
	fout<<w;
	return 0;
}

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz