Omówienie zadania B.CopyCopyCopyCopyCopy / Codeforces

Szczegółowe omówienie zadania B.CopyCopyCopyCopyCopy z platformy Codeforces:
https://youtu.be/FzBVbNLFaVc?t=8042
Link do zadania B.CopyCopyCopyCopyCopy:
https://codeforces.com/contest/1325/problem/B
Zadanie na pomysł – super przygotowuje do Olimpiady Informatycznej.
——-
Poniżej kod wzorcowy do zadania użyty w powyższym omówieniu.

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int N=1e5+50;
int Tab[N];

int main (){
	int t, n, w;
	cin>>t;
	for(int j=1; j<=t; j++){
		cin>>n;
		for(int i=1; i<=n; i++) cin>>Tab[i];
		sort(Tab+1, Tab+1+n);
		w=0;
		for(int i=1; i<=n; i++){
			if(Tab[i]!=Tab[i-1]) w++;
		}
		cout<<w<<"\n";
	}
	return 0;
}
Link do pobrania pliku z kodem C++ zadania "B.CopyCopyCopyCopyCopy" 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz