Omówienie zadania “A. USB Flash Drives”

Omówienie zadania “A. USB Flash Drives” z platformy codeforces:
Zadanie omawia Tomek Kwiatkowski – finalista i laureat poprzednich edycji OIJ
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N=110;

int usb[N];

int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0);
  cout.tie(0);

  int n, m, i, suma=0, wynik=0;

  cin >> n;
  cin >> m;
  for(i=0; i<n; i++)
  {
    cin >> usb[i];
  }

  sort(usb, usb+n);

  for(i=n-1; i>=0; i--)
  {
    suma+=usb[i];
    wynik++;
    if(suma >= m)
      break;
  }
  cout << wynik;

  return 0;
}

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz