Konkursy Informatyczne

Olimpiady Informatyczne
Olimpiada Informatyczna Juniorów – OIJ: http://oij.edu.pl/
Olimpiada Informatyczna Szkół Średnich – OI: http://oi.edu.pl/
Amerykańska Olimpiada Informatyczna: http://usaco.org/

Międzynarodowe Konkursy Informatyczne
Codeforces:  https://codeforces.com/