Gra w życie – Kod / linki / omówienie – Symulacja życia na stronie www

Szczegółowe omówienie tworzenia symulacju Gra w życie – część 1:

Link do powyższego omówienia tworzenia symulacji Gry w życie – część 1: https://youtu.be/fnWsk3hFWWU?t=639

Szczegółowe omówienie tworzenia symulacju Gra w życie – część 2:

Link do powyższego omówienia tworzenia symulacji Gry w życie – część 2:
https://youtu.be/pcWWngfY_LQ?t=458

Kody / Omówienia poszczególnych części:


Kod wersji ostatecznej "Gra w życie"!

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Gra w życie v 1.6 - Soft Max</title>
 <meta charset="utf-8" />
</head>
 
<body>
<h1>Gra w życie - wersja 1.6</h1>  

<canvas id="plansza_canvas" width="400px" height="200px">
</canvas>

<script>
 let plansza, rysowanie;
 plansza = document.getElementById("plansza_canvas");
 rysowanie = plansza.getContext("2d"); 

let rozmiar_planszy_x = plansza.width,   rozmiar_planszy_y = plansza.height;
let ile_komorek_x = 10,       ile_komorek_y = 5;
ile_komorek_x += 2; ile_komorek_y += 2;

let rozmiar_komorki_x = rozmiar_planszy_x / (ile_komorek_x-2);
let rozmiar_komorki_y = rozmiar_planszy_y / (ile_komorek_y-2);
let x, y;
let STAN_MARTWA_KOMORKA = 0, STAN_ZYWA_KOMORKA = 1;
let KOLOR_MARTWA_KOMORKA = "rgb(0,255,255)", KOLOR_ZYWA_KOMORKA = "rgb(255,0,255)";

let tablica_zyc = [];
for (x=0; x<ile_komorek_x; ++x)
  tablica_zyc[x] = [];


function UstawTlo() {
  rysowanie.fillStyle = KOLOR_MARTWA_KOMORKA; 
  rysowanie.fillRect(0,0, rozmiar_planszy_x,rozmiar_planszy_y); 
}

function RysujKomorke(x,y,czy_zywa) {
  if (czy_zywa == STAN_MARTWA_KOMORKA)
   rysowanie.fillStyle = KOLOR_MARTWA_KOMORKA;
  else
   rysowanie.fillStyle = KOLOR_ZYWA_KOMORKA;
  let lewy_gorny_x = rozmiar_komorki_x * x;
  let lewy_gorny_y = rozmiar_komorki_y * y;
  rysowanie.fillRect(lewy_gorny_x, lewy_gorny_y, rozmiar_komorki_x,rozmiar_komorki_y); 
}

function LosujKomorki() {
  for (x=1; x <= ile_komorek_x-2; ++x) 
   for (y=1; y<=ile_komorek_y-2; ++y) 
     tablica_zyc[x][y] = Math.round(Math.random());
}

function RysujKomorki() {
  for (x=1; x<=(ile_komorek_x-2); ++x) 
   for (y=1; y<=(ile_komorek_y-2); ++y) 
     RysujKomorke( x-1, y-1, tablica_zyc[x][y] );
}


 UstawTlo();
 LosujKomorki()
 RysujKomorki()

</script>


</body> 

</html>
Kod wersji ostatecznej "Gra w życie"!

 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz