Gdzie rozwijać informatyczną pasję?

Szkoły podstawowe przygotowujące do Olimpiad Informatycznych
Szkoła Podstawowa numer 221 w Warszawie
https://sp221.edu.pl/
Klasy matematyczne (rozszerzona informatyka):
https://sp221.edu.pl/klasy-matematyczne,7,pl
Kalendarz:
https://sp221.edu.pl/matematyczny-kalendarz,150,pl


Szkoły średnie przygotowujące do Olimpiad Informatycznych
XIV Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie
https://www.staszic.waw.pl/

VIII LO im. Władysława IV w Warszawie
https://www.wladyslaw.edu.pl/

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie:
https://tm1.edu.pl/

Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu:
https://lo14.wroc.pl/

Liceum Ogólnokształcące nr 3 im. Marynarki Wojennej w Gdyni:
https://www.lo3.gdynia.pl/

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
http://www.13lo.szczecin.pl/
Prowadzący olimpijskie koło – profesor Czesław Drozdowski

Zespół Szkół nr 4 w Jaśle
https://ekonomik.org.pl/
Aktywne koło przygotowujące do Olimpiady Informatycznej prowadzone pana Wincentego Skwarka

Kursy przygotowujące do Olimpiad Informatycznych
Szkoła informatyczna Jacka Tomasiewicza:
https://www.jacektomasiewicz.pl/

Indeks w kieszeni:
https://indekswkieszeni.pl/olimpiada-informatyczna/

 

Obozy przygotowujące do Olimpiad Informatycznych
Obozy informatyczne stowarzyszenia Talent:
https://talent.edu.pl/obozy/